HAR DU NÅGON      

       BERÄTTELSE DU VILL  

       DELGE ÖVRIGA  

       MEDLEMMAR? 


       MAILA BERÄTTELSEN TILL

       INFO@GEFS.SE

       SÅ LÄGGER VI UPP  DEN

       PÅ SIDAN.


.Anders Nyléns "mingelbilder" från träffen 2023-01-19

l

Anders Nyléns "mingelbilder" från träffen 2022-12-11

2022 dec 1
2022 dec 2
dec 3
dec 4
dec 5
dec 6
dec 7
dec 8
dec 9
dec 10
dec 11
dec 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
27

Foton: Anders Nylén

2022-12-11


Här kommer Anders Nylens  fina bilder med anledning av att det var 

34 år sedan som vännen Stig Holmström flög den första

flygningen med JAS 39 Gripen,  den 9 december 1988.

Foto: Anders Nylén
Foto; Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén

2022-11-20

Anders Nylén delar med sig av sina fina bilder på dagens 77-åring,  Saab 91 Safir.
Foto:Anders Nylén

2022-09-23 Här är Anders Nyléns bilder från SkyFest på

The Canadian Warplane Heritage Museum från Juni i år.

2022-05-27  Från Örebro kommer denna hälsning:Anders Jonsson och jag vill tacka för våra gåvor på sista möte. 

Jag har som regel att varje lördagskväll ha grusgården krattad och viga in helgen efter veckans arbete med en öl och lyssna på kyrkans helgmålsringning. 

Ikväll passade det ochså att fira lite extra med en spitfireöl när jag imorgon åker till Stockholm och veterandagen. 

Tack för att vi får komma ner och lyssna på fantastiska föredrag och träffa intressanta människor. 


Sven Jönsson GEFSMÖTE 220421Anders Nylén bidrar med följande "mingelbilder" från mötet.

Foto: Anders Nylén

2022-04-21


I senaste Såtenäsgripen, tidningen som ges ut av Såtenäs Kamratförening finns nedanstående artikel

av Jörgen Wike. Eftersom  vi tror att det är en artikel som kan intressera våra medlemmar så har har vi fått lov att publicera den här på vår hemsida:


Två veteraner möts

Idag har vi haft en högtidsstund på F 7 Gårds- och Flottiljmuseum. Vi har gjort en lång intervju med piloten Erik Collinder och flygteknikern, sedermera flyplanmästaren Evert Kagerin. De hade inte setts på 70 år. Det visade sig att Erik då varit inneboende hos Evert i Såtenäs Villastad.  Erik Collinder och Evert Kagerin med en B 18-modell i muséet. Foto: Jörgen Wike.

 

Evert började som volontär på F7. Evert hette Karlsson från början, men det fanns så många som hette Karlson på gatan i Villastan så det blev opraktiskt. Han bytte efternamn till Kagerin. Evert var en bygdens son. Fadern var så framsynt så han sa till honom att han inte skulle ta över gården och jordbruket för den kommer aldrig att bära sig. Evert började i stället som murarlärling. Han såg när man provflyg de silverfärgade Brewster, som monterades ihop i Trollhättan och sedan levererades till Finland. Dåliga utsikter som murare och flyg i luften inspirerade honom att söka till flygvapnet och F7. De var 60 unga killar som började samtidigt som volontärer med olika inriktningar. Evert valde att bli flygtekniker. Han var bland annat med om att måla de danska färgerna på de SAAB B17 B som skulle ingå i Danska brigaden. Det blev ju tyvärr ingen flygning till Danmark till de danska besättningarnas stora besvikelse.

Evert gick stamskolorna och blev vicekorpral, korpral och furir. Hans första flygplanstyp var SAAB B 17. Under hans första år kom till F 7 många nödlandande engelska och amerikanska flygplan med stridsskador. De ställdes upp på flottiljen och reparerades samt provflögs. Efter B 17 fick Evert jobba med SAAB A 21, som han inte tyckte om. Det var problem med kylningen och dålig åtkomst vid reparationer. Då han tröttnat på den trilskande A 21 sökte han sig till transporten, fick åka till F 17 för att utbilda sig på B 3 (Junkers 86), som skulle tilldelas F7 i transportutförande. Efter två slitsamma, men intressanta år med B 3 blev det dags för den nya och moderna SAAB B 18B. Han fick åka med på en hel del ”busflyg” med olika förare. Efter det blev det SAAB A 21R. Som han sade, det blev bara att tanka. B 18 kunde vara borta två och en halv timme på varje pass, så det hanns med att spela fotboll mm, men inte med A 21R. Det blev korta pass. A 21R kunde vara svårstartad, så ibland måste man kliva upp på vingen och skruva ur tändstiften och sätta in gengaständstickor. Då startade motorn.

Evert fick vidareutbildning till flyplanmästare (underofficer) och blev chef för ett stationskompani (nu benämnt flygunderhållskompani). Han var F7 trogen till pensionen förutom ett kortare mellanspel på F6. Evert gjorde också några inhopp efter pensionen vid övningar. Han var utbildad på B 17, B 3,B18, A 21, A 21R, A 29, A 32 och AJ 37 samt på några skolflygplan. Evert var också projektledare för kamratföreningens renovering av A 32A Lansen (32 070), som tills vidare är markbunden på grund av byråkrati.
  Här står Blå Helge idag. Foto: Jan Wikström.

 

Erik var flygintresserad sedan han som femåring sett flygningar från Värtans is med bland annat Arenberg samt naturligtvis F2, som fanns i närheten med Hansorna och T 2, som använde flottörer. Erik var inställd på att bli pilot sedan fem års ålder. Efter realexamen började han på en hobbyaffär som bland annat sålde flygplansmodeller. En udda modell som han kom ihåg var en Spitfire på flottörer.  I byggnaden fanns också redaktionen för tidningen Looping, sedermera Flygrevyn. Erik köpte en motorcykel som tidigare ägts av den kända piloten von Rosen.

Erik sökte och kom in på F5 Ljungbyhed 1946 där han ingick i den första kullen stamflygförare, tidigt på 50 talet omdöpta till fältflygare. Han var kullare med Anders Rogberg. Det var ett intressant tv-program om Anders i höstas. Redan första dagen fick han sitt första pass i en Sk 25. Han fick motorstopp i starten på en av de första EK-flygningarna.

Efter flygskolan kom Erik till F6 i Karlsborg. Han flögs in på SAAB B 17 och gjorde GFSU 1 (Grundläggande Flygslagsutbildning). Därefter gjordes GFSU 2 på F1 med inflygning på SAAB B 18B, som var ganska ny då. Han fick följa med de B 18B som förflyttades till F7 när F1 fick J 30 Mosquito och F1 blev ändrad från bomb- till nattjaktsflottilj. Rogberg fick vara kvar på F1 och flyga J 30, något som han efter ett tag vägrade på grund av alla olyckor och den dåliga kvalitén på flygplanen. Han blev sedermera omplacerad till F7 där han flög B 18B.

B 18B var en flygplanstyp med en del egenheter. Om man var för brysk med sidorodren kunde man få sidoroderanblåsning, som kunde få stjärten att gå av, vilket hände. Det hände bland annat Artur Larsson (Senare Landare). Bägge i den besättningen klarade sig. Det finns att läsa om i Flyghistorisk revy om SAAB 18. Flygplanen modifierades och förstärktes så småningom. B 18B modifierades och fick katapultstol, vilket den inte haft från början (samma katapultstol som i SAAB 21).  B 18B hade från början tre mans besättning, men reducerades efter något år till två. Spanare/signalisten satt bakåtvänd. B 18B blev sedermera betraktat som attackflygplan snarare än bombflygplan, som den från början var konstruerad till. Flygplanet hade haft defensiv beväpning, men den var borttagen när F7 fick sina plan. B 18 hade hyfsad enmotorprestanda, så om man fick motorstopp på en motor under flygning var det inga problem att flyga hem och landa. Det hände bland annat Erik. Men om en motor stannade i starten, då fick föraren stora problem.

Erik berättade om en spännande, men otäck incident. När han skulle landa började flygplanet rolla. Han drog på och gick upp på höjd, samma resultat. Trodde det var fel på propelleromställningen, flöjlade propellern och gjorde en enmotorlandning. Det visade sig att ena luftbromsen var halvvägs ute och klaffen var bara delvis utfälld, men det gick bra. Han ansåg att det var ett trevligt plan att flyga. Han fick även några timmar på B 3. Erik var även med i storformationen över Stockholm på flygvapnets 25 års-jubileum 1951.

Erik träffade också på den så kallade ”målarn”, en skåning som målade fasader mm på flottiljen. Han var väldigt pratsam, trevlig och intresserad, sökte gärna kontakt med underbefälen. Han semestrade i östra Finland och man misstänkte att han vara spion. Tyvärr är det ingen av de närvarande som vet namnet på honom. Någon läsare som vet något mer? Det skulle underlätta sökande i olika register och handlingar. Man lär ha hittat ritningar till byggnader på F7 hos honom.  Erik berättade även om Göte Rosén, som flög på F7 och sedan blev pionjär inom svenskt charterflyg.

Erik flyttade med B 18B, som efter F7-tiden tillfördes F14 i Halmstad, eftersom han inte hade så långt tid kvar på sitt sexåriga kontrakt. Efter tiden i flygvapnet började han 1952 på Bromma och gjorde fotoflygningar för Stockholms Aero. Fick därefter anställning på SAS flygskola som simulatorinstruktör med Linktrainer. Efter femton år på SAS började han en egen verksamhet, köpte en begagnad Linktrainer som han modifierade. Han utbildade bland annat i instrumentflygning och flygteori. Våra Herkules-piloter, som exempelvis Bosse Andersson, utbildade han i civil trafikflygarteori. Företaget såldes till Bromma flygskola 1987. Då fortsatte Erik som skolchef. Efter att han gick i pension så konsultade han lite.

Erik gjorde fyra repövningar, två med B/T 18 och två med A32 Lansen. Att bli inkallad för inflygning på en ny flygplantyp var nog mycket ovanligt. Bosse Anderson och Sven-Gunnar Jönsson, som för dagen var guider till muséet, har aldrig hört talas om det. Man var krigsplacerad på sin flygplantyp så länge den var i tjänst och sedan blev det marktjänst. 

                                                                                                             Jörgen Wike

                                                                                      

Från Anders Nylén kommer följande bilder från medlemsmötet den 27 mars.220327 11
220327 12
220327 13
20327 15
220327 16
220327 17
220327 18

Foton: Anders Nylén


2022-02-22  Minnesord


En av Såtenäs verkliga veteraner, Folke Johansson, har flugit vidare. Född i Malma 1927 började han den 1 november 1945 som volontär på F7. Han blev flygmekaniker på B17, B18, A21R, Tunnan, Lansen och Viggen. Han flög ofta med och hade tex 200-300 timmar på Lansen. Som Tunnantekniker gjorde han även FN-tjänst i Kongo 1963.


Folke var en mycket intresserad sändaramatör och dessutom en skicklig skytt.  En väldigt trevlig människa som alltid hade en bra historia på lut. Som 15-åring lärde jag känna Folke i Såtenäs Skytteförening men mest

kontakter hade vi via GEFS. Bla på haveriplatsbesök i Vedum som bifogad bild visar. 1949 gick en B18 ner i en mosse och Folke fick åka med en grupp värnpliktiga att bärga vrakdelar. Efter en vecka gav de upp, de hade nog fått upp allt.


Men många år senare fick Vedums Hembygdsförening, bla med Stig-Olof Lundgren till höger, ut en grävare på mossen och hittade flera B18delar. Vi åkte ut och tittade och det var en fröjd att höra Folke (i mitten) tillsammans med Evert Kagerin (till vänster) berätta om planet och historier från den tiden.


Eftersom Folke hade livstidskontrakt på boende inne på F7 kunde han som pensionär nära följa flottiljen. Den 10 februari avled Folke och vi minns en härlig Såtenäsare. 
I en ålder av nära 101 år har Nils Evegård avlidit. Under sin beredskap på Såtenäs var

han signalist/skytt på B17.

Han upplevde mycket  under den tiden, bland annat en natt 1943 då bränslet tog slut över

Hälsingland. Nils och piloten gjorde ett lyckat fallskärmshopp i mörkret och för detta

blev han medlem i den berömda Caterpillar Club.

Han berättade gärna, med ett glasklart minne, om sin tid på Såtenäs.

Muséet har därför fått ovärderlig information om F7 under beredskapen.

Som person var Nils en glad värmlänning med mycket humor.

Vi kommer att sakna honom.

2022-02-08


VIGGEN  55 ÅR!


Idag var det 55 år sedan vår mäktiga Saab 37 Viggen flög för första gången ifrån Saab fältet med Saab's chefstestpilot Erik Dahlström som pilot.

Flygningen startade kl 10,57 och varade i 43 minuter den 8'e Februari 1967.


Från Anders Nylen har vi fått nedanstående bilder.

Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén
Foto: Anders Nylén

2022-01-09


Anders Nylén uppmärskammar dagens jubilar:


Idag firar vi att det är 81 år sedan den mäktiga, imponerande och så legendariska 

Avro Lancaster flög för första gången den 9 Januari 1941. 

Lancaster  designades av Avro's chefdesigner Roy Chadwick.

Dessa bilder föreställer den mycket fina Avro Lancaster Mk.X - RCAF FM213 / Construction No, 3414

som hålls i ett fantastiskt fint flygande skick vid Canadian Warplane Heritage Museum i Mount Hope / Hamilton, Ontario

Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylen
Foto Anders Nylen
Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylén
Foto Anders Nylén

2021-12-31


Från Lennart Nielsen kommer följande:


Jag har en flygintresserad kompis som har fått dessa bilder och en video ifrån sin svärson som har hittat denna flygkropp

utanför Skövde och han tror att det är en DC-3. Jag tror att den har används till evakueringsövningar på räddningsskolan men någon i

Gefs kanske vet vad det är för flygplanstyp och vad den har används till.

Länk till videon hittar du HÄR.

 

2021-12-19


Björn Svensson berättar historien bakom Jörgens Wikes snygga  kavajmärke. Om han vet vad han pratar om, Björn var en av

författarna till Flyghistorisk Revy 2019, "Segelflyget då och nu".


Det är ett märke man får när man tagit C-diplom, den grundläggande delen för segelflygcertifikat. Därefter tillkommer ytterligare

starter innan man får sitt segelflygcertifikat. För C-diplomet krävdes förr 20 DK och 10 EK, därefter 5 DK och ytterligare 10 EK

till certet. I dag är utbildningsplan och starter lite annorlunda. Man skall dock ha minst 24 starter för C-diplom, och totalt 57 övningar

och 45 starter samt 15 tim för certifikatet. 

De tre måsarna på märket är en kvarleva från 40-talet när man började utbildningen i öppna glidflygplan, balanserade först på

marken efter bil, gjorde sedan små hopp och fick så småningom vinscha upp till lite högre höjder. Flygtiden på den tiden räknades för det

mesta i sekunder. Grundutbildningen var då uppdelad i tre delar, A-, B- och C-diplom och man fick tre märken med en, två och tre måsar.

I filmen "Örnungar" med Alice Babs finns glidflygplanen (SG 38) med. Filmen är faktiskt återutgiven på DVD i dag.

Blev lite extra onödigt vetande, men det finns säkert flera i GEFS som provat på segelflyg (började själv 1966 och flyger fortfarande).


Välkomna också till Ållebergs segelflygmuseum, öppet sommartid.


Hälsningar

Björn Svensson
2021-11-08


Anders Nylén har tagit dessa bilder.

 Hawker Hurricane flög för första gången för 86 år sedan, 1935-11-06.


2021-09-06


Vår medlem Nils Tommy Andersson har påpassligt

fotat denna lågt flygande Gripen.


Han noterar att skylten hade passat ännu bättre på

en SAAB.

2021-09-01


Ove Larsson från F7 är med på Brattforsheden och har skickat dessa foton inifrån ladvärnet


Här landar det unika bombplanet på Brattforsheden, se svt:s inslag här.2021-08-18


Som tur är har vår USA-baserade medlem Olle Sörme oftast med kameran när han flyger. Vi kan nedan
se hans fantastiska bilder som alla är tagna i sommar. Olle flyger Boeing 700, 800 och Max 8 för
Southwest Airlanes. Är nu baserad i Houston, tidigare i Baltimore.

Sunrise
Sunrise
Sunrise
Sunrise
 West Texas thunderstorm
West Texas thunderstorm
Ships awating offloading, Long Beach California
Ships awating offloading, Long Beach California
Grand Canyon
Grand Canyon
Utah
Utah
Sunset approach Nashville
Sunset approach Nashville
 Evening Clouds
Evening Clouds
 Evening Clouds
Evening Clouds
Sunrise optical bubble effect
Sunrise optical bubble effect
Mount Rainier, Washington, rising through the wildfire smoke layer.
Mount Rainier, Washington, rising through the wildfire smoke layer.
Mount Rainier, Washington, rising through the wildfire smoke layer.
Mount Rainier, Washington, rising through the wildfire smoke layer.
The Great Salt Lake, Salt Lake City, Utah
The Great Salt Lake, Salt Lake City, Utah
Rain near Las Vegas
Rain near Las Vegas
Rain near Las Vegas
Rain near Las Vegas
Rain near Las Vegas
Rain near Las Vegas
Popcorn clouds over east Texas
Popcorn clouds over east Texas

2021-07-25


.

Hej GEFSare,

 

Lite information från bevakningsavdelningen F7 om vad som gäller angående fotoförbudet på Såtenäs.

 

Eftersom flottiljen är ett skyddsobjekt gäller speciella regler runt detta. 

Om man vill läsa hela regelverket finns det på skyddslagen 2010:305. 

De flesta regler behöver vi inte ta så mycket hänsyn till, men det är några som är viktiga.

 

Den viktigaste regeln är naturligtvis 7 § tillträdesförbudet för obehöriga, detta förbud har även tilläggsförbudet förbud mot att göra avbildningar. I dagligt tal kallat fotoförbud, men det gäller även mätning och tecknande.

 

Vad ÄR ett skyddsobjekt?

Ett skyddsobjekt kan upprättas av lite olika anledningar, men den viktigaste är att skydda allmänheten från något som kan vara farligt. Det kan också vara för att man med hänsyn till rikets säkerhet inte vill visa vilken aktivitet och förmåga vi har. På Såtenäs har vi staket runt och dessutom förtydligat vad som gäller med förbudsskyltar. Det som är innanför staketet är skyddsobjekt och får alltså inte avbildas. 

Vad gäller för att få vistas i närheten av ett skyddsobjekt? 

Det framgår också i skyddslagen 10 §. ”Den som befinner sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran uppge, -namn, -födelsetid och -var man bor. Att på begäran underkasta sig kroppsvisitation och finna sig i undersökning av fordon som medförts till platsen.”

 

Ett litet dilemma är de tre flygplanen som står utanför museet, om man tar bilder på dessa bakifrån är det väldigt lätt att få med flottiljen i bakgrunden, och där råder som vi vet avbildningsförbud. Jag får alltså inte stå på avstånd och ”råka” få med flottiljen.

I 30a § står ”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud mot att göra avbildningar av skyddsobjekt döms till böter eller fängelse i högst ett år.”

 

En skyddsvakt har rätt att gripa den som det finns skäl att misstänka att denne avbildat skyddsobjektet. Skyddsvakten får dessutom ta föremål i beslag som kan antas ha betydelse för utredningen. Det är inte vad som är hemligt eller inte som gör brottet utan att man brutit mot avbildningsförbudet, oavsett vad som avbildats.

 

Men vad är det som har hänt nu, vad är nytt?

Försvarsmakten har märkt en ökning av att det bryts mot fotoförbudet. Detta har resulterat att det kommit nya förtydliganden uppifrån att om det påträffas någon som bryter mot fotoförbudet SKA en polisanmälan göras och prövas av åklagare. 

 

Tidigare fick den obetänksamme en tillsägelse och bilderna raderades.

Nu kommer vederbörande att gripas, kameran tas i beslag och polis tillkallas.

 

Hur påverkar detta mig som GEFSare?

Eftersom vi inte bryter något förbud så tar vi ev. bilder på flygplanen när dessa befinner sig i lufter utan att skyddsobjektet (flygfältet) kommer med på bilden. 

Vi talar om för de som ser ut att vara i begrepp att ta en bild att de inte får ta på skyddsobjektet, sprid gärna detta budskap.

Tänk på att vissa kan ha fototillstånd, det betyder inte att jag får ta bilder bara för att andra gör det.


Med förhoppning om en bra sommar så ses vi vid stenkullen, ni får gärna komma och prata med oss om det är något oklart / Vakterna2021-07-12


Från Olle Sörme kommer följande berättelse:


Det var en varm, kvalmig och åskstinn eftermiddag i augusti, 1997, och jag skulle just flyga min första flygning som flygbolagspilot. Flygbolagspilot under utbildning, okej, men ända! Strax efter klockan 13 anropade jag Washington Dulles Ground Control, och kungjorde med darrande röst att Blueridge 535 var redo att taxa ut. Ground Control verkade inte märka att något var fel och gav oss instruktioner för att taxa ut till bana 30. Jag gned en droppe svett från ögat, knäppte fast den tunna flygplatskartan från Jeppesen pa rattklämman med fuktiga händer, och vi rullade iväg. Det började regna. 


Pratt and Whitney TPE331-12 motorerna dånade mer högljutt än jag hade förväntat mig, även på marken. Propellrarna med drygt 2,5 meters diameter roterade med 72% av max varvtal på tomgång, med ett sorts ursinnigt rytande som gick rakt igenom mina hörselkåpor som om de inte ens var där. Jag kunde ändå höra tunga regndroppar smattra mot flygplanskroppen, och när vi närmade oss bana 30 förmörkades den tidiga eftermiddagen till ett grönaktigt skymningsljus, med ideliga blixtar som tillfälligt lyste upp mörkret.


Våra British Aerospace Jetstream 32 kallades ibland generöst for “Chevy Suburbans with wings”. De hade plats för 19 passagerare och två piloter, ingen flygvärdinna, ingen autopilot och knappast någon komfort. På sommaren var de olidligt varma, på vintern ofta kalla, och året  runt extremt bullriga både inuti och på utsidan. Fullspäckade med obegripliga tillkortakommanden hade de för små burkhållare där ingenting fick plats, näst intill obefintlig belysning i cockpit, och en vingbalk tvärs över mittgången som lyckades fälla en passagerare nästan varje flygning. Skyll på britterna. American Airlines pensionerade flygplanstypen i mitten av 90-talet efter att deras passagerare förklarade sig villiga att betala högre biljettpriser så länge de slapp sätta fot på en Jetstream någonsin igen. United Airlines bekymrade sig inte på något sätt om sina kunders bekvämlighet och fortsatte tillåta flygplanstypen inom sitt nätverk till 2003. Passagerarna avskydde flygplanet, men jag lärde mig (nästan) att älska det. 


Kapten Ian, en tjurig och fåordig engelsman, men som i mina ögon hade nått den absoluta toppen inom flygvärlden, bad mig förklara för Ground Control att vi behövde en minut eller två innan start. Han satte på väderradarn. En väderradar i ett flygplan används mest som en av flera resurser för att undvika dåligt väder. Dåligt väder som riktigt kraftigt regn och hagel  av den sort som rasar ut från botten av ett åskväder visas som röda fält på en radarskärm. Vår skärm hade bara rött från kant till kant. Kapten Ian vred ett reglage märkt GAIN (känslighet) ner till MIN, och skärmen blev något mindre röd. Tydligen tillfredsställd med att vädret var bra nog för att uppfylla vara flygsäkerhetskrav, grymtade Ian “Let’s go”. Eftersom jag aldrig tidigare hade startat mitt i ett åskväder, förutsatte jag att Ian måste veta vad han gjorde, så jag meddelade Ground Control att vi var redo för start. Strax därefter var vi i luften.


Medan vi steg in i de turbulenta regnmolnen den där eftermiddagen, kunde åskknallarna höras över det öronbedövande bullret från motorerna. Jag gjorde mitt bästa för att prata i radion, hänga med i navigeringen men också nervöst titta över axeln bak i kabinen. Där gick det inte bra. Vi hade bara tre passagerare: Två medelålders affärsresenärer och en ung dam runt tjugo, som helt klart inte njöt av resan. Eftersom de flesta av våra Jetstream 32 inte hade någon dörr till cockpit utan bara ett draperi som vi oftast lämnade öppet, blev jag gradvis varse den tilltagande spänningen i kabinen. Vår kvinnliga passagerare jämrade sig och skrek vid varje gupp och nådde snart total panik, vrålade “Släpp ut mig!“ och “Jag måste ut!“ Som tur var flyttade de andra passagerarna sig till vardera sidan av henne, troligtvis för att förhindra henne från att hoppa ut ur flygplanet. (Flygplansdörrar är nästan omöjliga att öppna i luften, men man vet aldrig. Britterna?) Jag tittade hjälplöst på Ian och frågade vad vi skulle göra. Han svarade att vi inte kunde göra någonting, så vi flög vidare 40 minuter eller så till Greensboro, North Carolina. Ian instruerade mig att be om en ambulans att invänta vår ankomst. Det visade sig att vår kvinnliga passagerare just flugit sin första flygning (ungefär som jag!) och hade en lång bakgrund av panikanfall. Det var min första flygning, och följdes av fyra till den dagen!


2021-06-17


Systrarna Essunger har tillbringat en del av dagen med att titta på flygövningarna på 44:an.


Linda delar med sig av foton och videor, Annika kompletterar med  följande text :Strax före take off från Djupsås Manor ringer jag till den lokala pizzerian i Nossebro och frågar hur snabbt han kan göra en pizza för take away -"jag ska iväg och titta på flygplan.."
När jag anländer pizzerian fick jag frågan om jag flög dit, nåväl väl framme mot vår spotterplats möter jag en vakt, jag är snabb med att fråga om han hade ätit lunch, han skrattade och svarade nej och jag fick passera med min pizzakartong resestol och kylbag. Väl på vallen vid 44an möts jag av Major Johan Lindqvist, ett kompani press/media samt Göran Lundmark. Ansluter gör syster med två barn som kickstartar första sommarlovsdagen med detta evenemang. Göran blir interjuvad av P4 radio Skaraborg. En vakt kommer fram och tipsar vänligt om att vi ska hålla för öronen strax, jag tänkte för mig själv, gosse lille du har då inte vart 50 meter ifrån startbanan på Fairford när B-1 Lancer gjorde en snabb förbiflygning på lågan....
Lagom till första landningen får jag slå mig till ro och äta min lunchpizza fältmässigt. Övriga gefs- representanter på plats hade vi Göte Berggren och Björn Karlsson. Här får vi lyckan att vara under tre timmar och se åtskilda landningar och starter av olika karaktär, känna doften av flygbränsle som vi så länge väntat på. Med en själslig nöjdhet styr vi norrut mot F7 för ett besök på museet där vi avslutar dagens äventyr med att köpa oss en nyare modell på flygvapnets t-shirt då jag och Linda konstaterat att vi ligger efter både Göte och Göran i senaste modet.
Tillbaka på gården klipper jag gräset i skrivande stund med ett leende på läpparna.
Må väl kära Gefs-vänner.
Med vänlig flyghälsning Annika Essunger


2021-06-14


Klas Andersson


Här kommer fortsättningen på Klas inlägg från 3 juniCave nr 2, den "nya "

bara halvfärdig än ... men börjar redan bli fullt ....


sista bilderna är från helgens "skothämtarresa " uppåt norrland .

motorspark ,messerschmitt .och även bilen blev full......


bla Spitfire S31 delar. och 2 flygradio .köpt från ett privat museum som nu slår igen


nog första gången en transport i sverige bestått av både Spitfiredelar och Messerschmitt delar ????


låt vara det tyvärr inte är ett Messerschmitt flygplan utan en MC-bil.........


motorerna i undervånningen är Cyclone 1820 från en Hkp 1 , och en Alvis Leonides , den har varit reservmotor till Pembroken

"Sir Percy" som skrotats i Västerås .

Jetmotorn är en RM2 B till J291
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2021-06-13Hej Rune och gänget, tänkte jag skulle bjuda på en bild på Viggen-monumentet i Grästorp som gör

många passerande glada, inkl mig :-)


Jag var på möte på Såtenäs i torsdags och vid halvtiotiden låg kvällssolen så jädra fint på 37072, håll till godo!


Hälsningar

Gert Böll2021-06-03


Här kommer ytterligare ett inlägg från Klas Andersson


Simulator

det är min uppkoppling /provkörning  av J29ans Kurshorisont "KH29"


det antas ju att det var den som orsakade en hel del haverier med sin

"egenhet" att låsa om man bankade över 90 grader och hoppa till ett läge ,

som då visade man låg rätt på vingarna = horisontellt i planflygt

 https://www.youtube.com/watch?v=fhvfF9G-pCw
                           Provkörning av SAAB J29 Flygande tunnans

                           Kurshorisont anläggning


2021-06-03


Klas Anderssons bidrag till


"Mancave tävling"? 😏


känner jag kan konkurera lite med Magnus Billerstedts F9 prylar !

Har fått Uppgiften att "J29" Link Trainern ev,kommer från F9 , men inte kunnat få det bekräftat ?

har faktist två "cave"! det här är den första , men den "blev full "..... så jag har byggt en till,,, ,med värme ! (ev, foto från den senare) , i "cavens" undervåning  står "givetvis" en fd F9 , J29a (motorn och vingarna får inte plats här....) och innanför den skymtar en 2cyl Skandia Tändkulemotor tillverkad i Lysekil.2106037
2106035
2106034
2106033
2106032
2106031
2106036
210604

2021-05-06


Kompletterande uppgifter om inlägget från 2021-05-03:Den besynnerliga SAAB-maskinen kommer naturligtvis från Trollhättan och Skrotnisses lekplats. Den är byggd i

samråd med författarna till böckerna om Skrotnisse, Jan Lööv och Lars-Åke Kylén. Bild och text, se nedan.


Planet påminner ju om J21 och är under renovering då trästomme och Trollhätteklimat inte går så bra ihop.

Att den står i Husaby kan bero på att husets ägare jobbar med att göra skulpturer i cellplast.


Tack alla som hört av sig med info. 


Skrotnisses lekplats - Trollhättans stad (trollhattan.se)

 2021-05-03


Från Jörgen Wike kommer följande:


Kul varant på SAAB 21,  fanns utanför en bod med loppisgrejor, vid Husaby.


2021-04-30


Här kommer ett intressant inlägg från Erik Collinder. Han ingick i den första Stamflygkullen och flög B17 på F6 o F7. Drev sen flygskola på Bromma och har bla utbildat Herculespiloter i civilt trafikcert.


Roligt att se C G v. Rosen på MC i Västergötland , var det möjligen en Huskvarna han körde. 1949 köpte jag en HVA 500 kubik sidventilare ,

1930 års modell,av en mek. På F7. Jag lät borra om cylindern och plockade ihop den i hobbylokalen i gamla stallet på Såtenäs.

Det blev någon detalj över men den fungerade.


CG var starkt engagerad i Etiopiens öde efter andra världskriget. Han bistod kejsar Haile Selassie när Etiopiska flygvapnet skulle

byggas upp och i den vevan såldes ett antal B 17 till Etiopien. Dessa flygplan flögs ner till Etiopien av bl a officerare som varit våra lärare

under GFSU 1. Hemtransporten skedde med en Bristol Freighter av ett företag som hette T-flyg . Man avvek under färden och flög in i ett berg

vid Palermo. Av de få överlevande fanns en kapten på F7 som gick under namnet Grönkalle. Som minne från katastrofen hade han

ett långt ärr över hjässan. Jag minns ett tillfälle då han fick motorproblem i  starten med en B17. Han fällde då helt sonika in landstället

och undgick därigenom ett bad i Dettern.


Med Carl G hade jag några kontakter eftersom vi båda huserade på Bromma . Jag samarbetade med Bromma flygskola .

Vid tiden för Biafrakrisen blev skolans ledning och jag inbjudna till grevens villa i Alvik. Von Rosen delgav oss ett projekt som innebar

att organisera en civil flygskola  i Afrika. Han inbjöd oss till samarbete och bad oss att utarbeta en utbildningsplan vilket vi

under tidspress genomförde. Med detta som underlag fick han tillstånd att exportera ett antal MFI 1:an i modifierad version.

Sedan hörde vi inte av von Rosen men efter en tid kom uppgifter om att han utrustat planen med raketer och utförde stridsuppdrag

med dessa. Oss ovetande lyckades han på detta sätt kringgå exportförbudet. Troligen använde han också dessa flygplan för den

matbombning som han utförde för att lindra den nödlidande befolkningens hunger.


Vid ett annat tillfälle blev jag kontaktad av honom i avsikt att

gemensamt bilda en instrumentflygskola , ett projekt som dock aldrig realiserades.

                                                      

Hälsningar Erik C

2021-04-23


 Tobias Andersson Rydberg bidrar dessa bilder: Bilder som anknyter till när CG von Rosen vistades i Trollhättan. 


Han besökte frekvent min farfar och farmor Rudolf "Rulle" och Stina Andersson under tiden i Trollhättan på 30-talet. 


Von Rosen och min farfar byggde om hans motorcykel till en tävlingsmotorcykel för s k jordabana, föregångare till Speedway. Det sägs att de även servade hans flygplan i min farfars verkstad. Bild på verkstaden som låg i gamla kvarteret Pallas i Trollhättan bifogas. Hela området var på den tiden ett gytter av gamla träkåkar.  Undertecknad syns strosa omkring i trädgården på bilden.


En annan bild är tagen i samband med jordabanetävling på nuvarande Edsborg. 


Den sista bilden visar när von Rosen besökte min farmor och farfar 1970.2010-04-23


Rune PetterssonDet är tur att omgivningen vet att man är flygnörd. I morse hade min jobbarkompis Anna hört på Radio Väst och berättade att det var

ett inslag om ett annorlunda ryskt plan med ett härligt propellerljud. All heder till henne som uppskattar ett riktigt motorbuller.


Jag förstod att det måste handla om Kjell Brattfors och AN2an från Kattleberg. Jag kollade med Gert Böll som är med i Antonovgänget

och han fixade följande länk så att alla kan höra Kjells härliga berättelse. Lyssna på inslaget, se bilderna från Backamo och

njut av soundet. Och ta en funderare på hur sanningsenlig Kjell var när han kommenterade kvällsdrycken vid flerdagars-flyin.


De är fordonsnördarna som har träffar – i luften - P4 Väst | Sveriges Radio2021-04-22


Från Roger Möller kommer följande berättelse om en (o)vanlig dag på jobbetDet är varmt, mycket varmt, trots att det bara är april. Närmare bestämt 10/4-2011. Platsen är Sigonella Naval Air Station, Sicilien.

Vi, jag, styrman OSO och nav/tso POS är på väg i vår lilla ”mula”, liten fyrhjuling väldigt lik en golfbil,

ut till vår ”egna” tanker!!! Mighty 842. Den tekniska besättningen, HAR, PIL o SNÖ är sedan drygt två timmar redan ute vid ”DieselDoris”

o förbereder för vår tredje skarpa insats i FL 01. Efter lite ”debakel” avseende drivmedel till våra JAS 39:or har vi kommit igång bra.

Vi har med vår tanker hämtat ”finbensin” från den civlila flygplatsen nästgårds, Catania. Bränslet på basen var ju av den sort som

saknar ett visst ”aditiv” som gör bränslet ”elektriskt ledande”. Behövs för, bland annat Gripen, att kunna ge input till bland annat

styrsystem men är inte välkommet på en navybas som opererar på hangarfartyg. Undviker gärna statisk elektricitet 🤔.

Den största chocken att operera ihop med andra nationer på krypterad engelska med ”riktiga” tankers o AWAC’s har lagt sig. Vi känner oss kraftigt rutinerade🤭

Vi är fulltankade, minst sagt, och klara att ge oss iväg. Vår tanker har inga separata tankar inombords utan vi använder oss av vårat eget tanksystem. Låter det som för lite🤔. Njae vi kan LÄTT anflyga till vårt tankområde utanför Libyens kust. Dryga timmen bort. Ligga kvar i ”tankerorbit” i tre timmar o leverera drygt 9 ton bränsle. Återvända till basen med den bränslereserv som erfordras för alternativ o väntläge. ”Nemas problemas”😜


Idag är det tänkt ett långpass med dubbla tankningar av en rote 39:or.

Vi startar strax före roten för att de ska kunna tanka upp sina ”maskiner” på väg ned mot operationsområdet. Efter passage öster

om Malta påbörjar vi tankning ned mot den flygzon som enbart tillåter militär verksamhet😳. Det är ju krig😳. Allt förlöper väl o när den

sista 39:an är klar att backa tillbaks från sin tankerposition händer det som inte inträffat på minst tjugo år med våra ”Hercor”. Det råmar till o kränger snabbt åt vänster. Jag sitter ju o tittar ned på mina protokoll o papper medans styrman flyger. Normalprocedur vid lufttankning.

-”Vaf-n var det” utbrister jag🤔

Ser att motorvärdena för tvåans motor är helt uppåt väggarna.

”Lugn säger ”Hebbe”, vår maskinist.

Misstänker ”gearboxfailure”! Ok säger jag. Då stänger vi ned tvåan. I samma andetag har jag via radion meddelat ”BrakeAway” tre ggr

till våra 39:or vilket är rutin för att få bort dem bakom vårt flygplan. Kan ju lossna delar m.m. Vi gör åtgärder enligt

”engine shut down procedures”, meddelar emergency till Malteserna o återvänder till basen. Där gick långpasset åt fanders.

39:orna får lösa delar av sitt uppdrag o får en tidigare lunch😋

Styrman fortsätter att vara ”flying pilot”. Kan vara nyttigt att få prova att landa med tre motorer gående. Själv hade jag aldrig vågat😂

Som om inte detta var nog får vi en fågelkollision på höger sida på lång final. Märkligt att allt ska ske på en o samma dag.

Nåväl landning u/a o tidig lunch.

Vad hände??

Vi fick en skärning på växellådan mellan propeller o motor. Mycket ovanligt men klart obra om inte systemet gjort som det var tänkt, dvs, ”decopplat” som vi säger . Prop blir frikopplad. Annars kan propellerns vridmoment vrida loss ”motordelar” eller splittras med

skador på skrovet som följd.

Ny motor beställs från F7. Kommer med kurirflygplan, dvs en egen TP 84, från Såtenäs. Kompaniet jobbar som illrar med motorbyte o

provkörning. Mycket BRA GJORT!!

Den 13/4 flyger vi igen, ”Nemas Problemas”. En dag på jobbet helt enkelt😅😂👍🏻🇸🇪


 


2021-03-29


Jan Wikström blev ombedd utav Rune Pettersson att skriva om något flygminne.

Jan delar med sig av den mest minnesvärda händelse han varit med om under sina 39  år som pilot i FV.


Att leva på hoppet

 

Under 1970-talet jobbade jag på F 1 i Västerås och flög J 35F Draken. En vanlig oktoberdag 1974 skulle jag landa på Hässlö. På finalen drog jag av gasen till flygtomgång för att reducera till landningsfarten 290 km/tim. När farten minskats stöttade jag med gasen för att bibehålla rätt fart. Då hände det osannolika. Motorvarvtalet ändrades inte. Motorn malde på i flygtomgång och farten fortsatte backa. När jag avläste 260 km/tim hade jag några hundra meter kvar till landningsbanan. Under mig såg jag hur åkerns plöjfåror närmade sig oroväckande snabbt. Det var då jag bestämde mig: UT!

 

Hamnar man i en livshotande situation verkar det som om hjärnans processor ökar farten. Jag skulle flytta händerna från gas och styrspak till stolens utskjutningshandtag i höjd med lårens utsidor. Trots den korta biten tog det en evighet.

När jag dragit i utskjutningshandtagen hörde jag smällarna från de krutladdningar vilka låste upp huven som sköts bort med pistonger i huvsargen. Sedan började resan uppåt med raketstolen. Huvudet böjdes framåt av den kraftiga accelerationen. När syrgasmasken slog mot bröstet trycktes den upp mot näsroten så att det gjorde ont. Sedan minns jag inget mer.

 

Jag vaknade upp som ur en dröm. Hur hade jag hamnat här? Kände inte igen mig. Jag svävade helt viktlös ca 50 m över marken. Under mig såg jag ett drakenplan fara fram i en åker så att leran sprutade. Plötsligt tog en osynlig kraft tag i mina axlar. Då förstod jag att det var fallskärmen som utvecklades och att jag suttit i flygplanet under mig för några sekunder sedan.

 

För att kolla fallskärmen sträckte jag mig efter fallskärmsselarna. Då släppte jag de båda utskjutningshandtagen, som automatiskt lossnat när jag knuffades ut från stolen. Aj, tänkte jag, skulle vilja spara dem som souvenir.

 

Började fundera på min landning. Åt vilket håll driver jag med vinden? Kunde inte avgöra det. Marken närmade sig oroväckande snabbt. Bestämde mig för att rulla åt vänster vid landningen. Väl där var det inte tal om att rulla åt något håll.  Den tunga nödpacken fäst vid höfterna medförde att knäna vek sig så att jag hamnade sittande på packen. Utskjutningshandtagen låg strax bredvid mig. Efter att ha lösgjort mig från fallskärmen tog jag hand om dem innan räddningsstyrkan dök upp. De frågade om jag var skadad. Kände efter innan svaret blev att jag hade ont i näsroten.

 

              Foton Jan Wikström


Bild 1: Dagen efter haveriet inspekterade jag flygplansvraket. Det stannade i utrullningshindret, fast från fel håll.

Bild 2: Utskjutningshandtagen med lera kvar från åkern.

2021-03-29


De senaste dagarna har vi haft många sammanflätade inlägg som rör Lansens balklägen, bombmålet Hattefuran och fotografering av raketavfyring. Inläggen kommer här.2021-03-18

 

Nedan har Per Norelius en intressant kommentar till Johans inlägg och bilder från 2021-03-17

 

När nu F7 mullrar gott över Grästorp under sin mörkerflygning kom jag och tänka på Hattefuran. Jag minns när man på 60-talet såg lysbombsfällning under sena kvällar. Inte underligt att man blev flygnörd. Men när slutade man att använda Hattefuran? Vet man vem som fällde den sista bomben?

Sista gången det fälldes Napalmbomb 500kg på F6 var 1975 som jag kan komma ihåg.

Skickar med en bild vilket beskriver de olika beväpnings alternativen på A32A. Håll till godo.

  

 

 

 

2021-03-20

 

Per Norelius

En episod från Lysbombfällning. (80 kg och 3millioner candela.)

Vid ett antal gånger gick jag i befattning såsom VB (Vakthavande Befäl och såsom vakthavande officer) på flottiljen F6.

Vid de tillfällen på året då Lysbombfällning genomfördes och framförallt vid den första fällningen under den mörka tiden på året hösten, så inkom det ett flertal telefonsamtal från den Östskötska sidan att det fanns ljusfenomen över Vättern och det var bara att lugna ned personerna ifråga.

Samma kväll och vid alla lysbombfällningar ringde det en person som starkt ifrågasatte om det inte var utomjordingar som anföll från den yttre rymden och det samtalet fick man försöka avsluta snabbt med orden Ingen fara. Sov gott om natten.

Lennart Nielsen

Jag vet inte vilken som fällde sista bomben på Hattefuran men någon gång mellan 93-96 fälldes det full last med 125 kg bomber (hur många flygplan det var kommer jag inte ihåg) under ett besök av ryske ÖB Jasov, det finns i ett klipp i en årskrönika från den tiden, det var nog en av de sista gångerna man fick uppleva detta på Hattefuran.

 

 

Peter Tell 

Sista gången jag var ute och kollade på bombningar måste varit 1997-98

då hade jag på kvällen fått ett samtal av en god vän som flög viggen på F7, dom skulle göra sig av med ett 20 tal ton 120kg sprängbomber som inte skulle gå vidare till 39-systemet, det var mäktigt att se detta i kvällsmörkret!

 

 

Henrik Sahlström 

Filmen är väl "Full Metal Jacket" tror jag. Sen vill jag bara inflika att jag som är född 1976 har upplevt lysbomber över Hattefuran på 80-talet och skarp fällning av bomber, minns att det skakade i huset och dallra i porslinet och fönsterrutorna. Sedan såg man rökpolymerna stiga mot skyn i riktning mot Hattefuran. Vi hade fri sikt från Djervafältet i utkanten av Grästorp. Kul att få vara med om!

 

 

2021-03-21


Johan Lupander

Norelius översända SKI-utdrag väcker två frågor (med reservation för att jag kanske läser uppåt väggarna):

 1. a) Vad var det för speciellt med balkläge nr 5 på vänster vinge så att den inte fick användas alls?
 2. b) Rb 04 är angiven att bara få hängas på balkläge nr 4 på höger vinge. Men A32A kunde ju bära två Rb 04 (jfr alla bilder)?2021-03-22


Här kommer Per Norelius med svar på Johan Lupanders Lansenfunderingen om RB 04

 

Se flygplanet bakifrån och upp till vänster står det att denna tabell gäller specialalternativ Fällare (remsfällare för att lägga ut remsstråk för att radar inte kan detektera var är flygplanet eller gruppen bland alla dessa ekon).  

Har du Fällare kan du bara bära 1 st. RB 04.


2021-03-17

 

Johan Lupander bidrar med två Hattefuranbilder och en fototeknisk gåta:

Jag bifogar två bilder tagna i nov 1967 från åskådarplatsen vid Hattefuran-målet.

Nr 675 är inte märkvärdig annat än att jag fått med både målet, rökspåren från raketerna och den skjutande roten på samma bild.

Nr 671 har alltid varit litet av ett mysterium, som ingen kunnat förklara, inte ens på Facebooks A32-sida. Bilden är tagen med 1/250- 1/500 slutartid och under följning av flygplanet. Med på bilden är också nosen på rotetvåan och tre (övnings?)-raketer, som tvåan nyss avlossat. Att flygplanen är skarpa är naturligt m h t kameraföljningen.

Men - hur kan det komma sig att raketerna är lika skarpa? De har nyss avlossats och borde ha hunnit få en väsentligt högre hastighet än flygplanen (motorns brinntid? raketens sluthastighet exkl flygplanets?) och borde följaktligen ha haft ordentlig rörelseoskärpa, åtminstone flera decimeter.

Ett nära nog flygarkeologiskt spörsmål som litet tidsfördriv i dessa tider ...

Det kom ett snabbt svar från Nils Tommy Andersson

Som flygintresserad hobbyfotograf skall jag försöka förklara hur bilden kan vara skarp trots hög fart på missilen.

 

Som nämns så följer fotografen planet, som då får den relativa hastigheten 0 i förhållande till bilden, låt vara att den säkert flyger med ca 500 km/h, men eftersom kameran följer den rör den sig inte i förhållande till bilden. 

 

Missilen bör däremot ha fått bra fart, nu gissar jag bara, men dra till med 1000 km/h. Då rör den sig med en relativ fart på 500 km/h jfrt planet.

 

Nu lite matematik. 500 km/tim / 3,6 är 138 m/s. MEN, det är nu det blir intressant på riktigt. På en 500/dels sekund rör sig missilen bara 138/500=ca 0,28 m (avrundat) det är längden på en normal linjal, på flera hundra meters håll. Jag skulle därför tro, att om man förstorade bilden tillräckligt, så skulle fenorna baktill se marginellt längre ut än på en stillastående missil i samma storlek.                                        


 Diskussionen fortsätter...........

 

2021-03-24

Johan Lupander

 

Tack för svar!

Problemet måste angripas matematiskt - men när jag gör det enl. nedan blir det ännu värre!

För det första: En detaljförstoring av bilden visar lika stor/liten oskärpa på raketerna som på planet, innan kornen i filmen gör ytterligare förstoring meningslös.

För det andra: Det finns många filmsnuttar/bilder på avfyrningen av raketer som visar att deras drivladdning brinner ut inom någon sekund, vilket innebär att när det inte syns någon motorflamma utan bara rök har raketen nått sin sluthastighet.

Sluthastigheten: Vad jag hittar med snabb googling är att Matras 68 mm arak har en sluthastighet vid "brennschluss" (exkl. planets fart) på 450 m/s. Vilken siffra som gällde för svenska övnraketer för mer än 50 år sedan kan vara någonting annat, dock rimligen i samma härad. Hög hastighet är väsentligt för såväl träffsäkerhet som verkan i målet och övnrak borde inte ha skiljt sig radikalt från den skarpa varianten om man ville ha någotsånär lika flyglägen vid avfyrningen av resp. typ.

I något arkivvalv kanske ännu dväljes en teknisk beskrivning på övnraketen?

 

2021-03-24

Tommy Andersson 

 

Hej Johan!

 

För att inte detta skall utvecklas till en debatt vill jag klargöra ett par saker:

 1. Jag kan inget om olika missiler, deras brinntid eller sluthastigheter.
 2. Mitt område är flygmotordelar, främst brännkammar- och EBK-delar till RM 6, 8 och nosat lite på 12:an under mina 35 år på Volvo Flygmotor/ Volvo Aero/ GKN Aerospace innan jag övergick till rymdverksamheten runt sekelskiftet. Men jag skall göra vad jag kan för att hjälpa dig med ett rimligt svar.

 

 1. Nu till frågan igen. 
 2. a) Då man kan se nosen på skjutande plan kan man avgöra hur långt missilen kommit. I detta fall ca 97-100 m (ca 6,5 ggr Lansens längd som är strax under 15 m). Om man kan avgöra hur mycket den accelererar från skott kan man beräkna dess fart vid detta avstånd. 
 3. b) Man ser också att raketen ej brunnit klart då den ännu har rökplym. Så den är inte uppe i full fart ännu.
 4. c) när man skjuter en missil kan man inte räkna bort luftmotståndet, som också beror på planets fart. Luftmotståndet blir en viktig faktor redan från ca 70 km/h och ökar med kvadraten på farten. Så fort den släpper från planet behöver den först accelerera ikapp och förbi planet, när den släpps från balken har den samma fart som planet, men om inte accelerationen är oerhörd hinner den tappa lite fart pga. luftmotståndet, som den iofs snart kör ifrån, inom en halvsekund eller så. Vill du ha ett mer exakt svar behöver du veta planets fart, missilens tvärsnittsarea och luftmotståndskoefficient och sedan räkna dig trött, om ingen på forumet kan svara på hur fort missilen går efter ca 100 m. Därav min gissning på 1000 km/h. Men jag gissade så gott jag kunde för att få underlag för lite mellanstadiematematik. 

 

Rent fotomässigt vidhåller jag min förklaring med en rättelse. Fenan blir ej längre då dess framkant förstås rör sig lika långt som dess bakkant. 

 

Gratulerar till en väldigt läcker bild.

 

Roger Möller

 

 

Hej alla vetgiriga funderare.

 

Jag rotade lite i mitt internminne där attackvapen låg i ett eget fack eftersom jag är / VAR jakten trogen!

 

Örak 6,3 cm. Hast. 400 m/s. Brinntid 1 sek.

Arak 13,5 cm. Hast 650 m/s. Brinntid 2 sek.

Jrak/ kapsel 7,5 cm. Hast 750 m/s. Brinntid 0,96 sek. (JAKT-raket) Om i kapsel: 19 st. i kapseln mot luftmål eller markmål.

Siffrorna är nog ganska exakta. Letat fram dem från mina noteringar, hör o häpna, 1978-06-06 !!!

 

 

2021-03-26

Nils Tommy Andersson


Hej igen!

 

Med hjälp av Roger Möllers data från det uppenbarligen välorganiserade internminnet  går det att komma vidare. 

Gillar Per Norelius referens till Haddock. Det skall nyligen ha utkommit en bok i ämnet Haddocks besvärjelser. Ut och leta på nätet  

 

Om vi börjar med att konstatera att missilerna kan vara någon av typerna Örak (Övningsraket?), Arak (Attackraket?) eller Jrak (Jaktraket?) så ser jag 3 olika scenarier för beräkningarna. jag bedömer dock att det är troligast att man på Johans bild skjuter övningsraketer, så de blir mitt räkneexempel.

 

Vi gör det så enkelt som möjligt för oss. Planet har relativ hastighet 0, missilen har ingen fördröjning eller luftmotstånd utöver angivna värden. Rogers värden anses gälla acceleration från stillastående och duger även i flykt. Då blir beräkning av fart vid 100 m före planet möjlig. De 3 olika raketerna befinner sig på avstånden 6,5, 4 resp. 3 ggr planets längd före rotetvåans nos. Då talar vi om ca 100 m, 60 m resp. 45 m avstånd, väl medveten om att det kan vara ett par meter från vingbalken. Så noga har jag ändå inte räknat. 

 

Scenario 1: Lansen rotetvåan skjuter Örak. Då är raket 1 vid 100 m efter 0,5 s och farten är ca 200 m/s (720 km/h), raket 2 har flugit ca 0,4 s och nått en fart av 160 m/s (576 km/h) och raket nr 3 har flugit ca 0,35 s och nått en fart av 140 m/s (504 km/h).

 

Vill Johan kontrollera uppgifterna går det bra att studera kalkylen nedan. V = a * t och S = v * t

 

Med lite variationer beroende på rakettyp är de inledande antagandena fortfarande rimliga. Låt vara att missilens relativa hastighet kan vara ca 200 km/h högre än tidigare antagande är det inget som radikalt omkullkastar möjligheten till skärpa, vilket var den ursprungliga frågan. Även om missilens fart alltså kan vara mer än den dubbla jämfört planet är avståndet så stort att fototeknikens begränsningar inte möjliggör en mer exakt analys av missilens och planets skärpa. I princip skulle därför planet bli någorlunda skarpt även om man inte följt det med kameran, mycket tack vare kort slutartid. Dock har fotografen tagit rätt beslut som följt planet. 

 

I tabell och diagram nedan kan utläsas hur de olika missilerna accelererar, jag noterar att de ännu är under brinntid så sträckorna är på tok för korta för att de skulle hinna brinna ut. Om så vore hade de flugit ut ur bild. 

 

En kul sidofundering är kanske vilken slutartid som passar bäst för att fotografera flygande propellerplan? 

Jag skulle kunna tänka mig att ca 1/60-1/125 skulle kunna funka. För att ett objekt skall lura ögat att tro att det är i rörelse behöver det bara ca 25 olika positioner /s, under det fattar hjärnan att det är enstaka bilder, över det hinner inte skallen processa bildflödet. Så när slutartiden är snabbare än 1/250 s börjar det se ut som stillbilder.   Jag har inte räknat på det (varvtal och antal blad i propellern varierar ju), utan det är ett erfarenhetsvärde. Kan tex Anders Nyhlen utveckla resonemanget? 

 

                                                                   

 
 

27 mars 2021

Johan Lupander


Tack, Tommy!

Några reflexioner:

 • informationsvis så är bilden tagen med en småbildskamera och ett 200 mm teleobjektiv
 • om vi tar fasta på din siffra för raketens hastighet i fotograferingsögonblicket = 200 m/s så innebär detta vid en slutarhastighet på 1/500-dels sekund att raketen förflyttar sig 200/500 m = 0,4 m under exponeringen. Detta är en betydande bråkdel av raketkroppen längd på uppskattningsvis max 1,5 m och borde helt smeta ut alla detaljer som fenorna på bakkroppen (som ju nu syns tydligt). Även om vi antar en lägre raketfart och en kortare exponering blir rörelsen påtaglig.
 • det är möjligen tänkbart att min följning råkade ske med en kamerarörelse så att rörelseoskärpan för flygplan resp. raket minimerades s a s på var sin sida (för fort för planet men för långsamt för raketen)
 • systemkameror för film hade något som den unga generationen aldrig behövt tänka på, nämligen en ridåslutare (för att möjliggöra objektivbyte utan att utsätta filmen för ljus). Vid korta exponeringar skedde dessa genom att de båda ridåerna öppnades efter varandra så att ljusinsläppet skedde genom den slits som uppstod när ridåerna löpte över filmplanet (i bildens längdriktning i regel). Om jag minns rätt kunde detta ge upphov till fenomen vid fotografering av snabba föremål då bilden ena kant inte exponerades samtidigt som den andra kanten. Just denna bild är tagen så att föremålen rör sig i samma riktning som ridån löper

Tack alla som ägnat hjärnsvett åt detta helt nördiga och praktiskt ointressanta problem. Låt mig trösta med två bilder -

från Monino 2011 resp. F7 2006. 

 

 

 

-

Foton Johan Lupander


Foton Johan Lupander

2021-03-18


Flygdagarna 1990Många har hör av sig om de fantastiska flygdagarna. Tack alla! Först ut var:

 

 

Gunnar Pantzar

Var det inte 1990?  Bästa showen.

 

Roger Möller

1990!!  Jag var där med tregrupp JA 37 från Bråvalla. En av våra maskiner tappade en landställslucka när vi bröt över plats. Återfanns av lokal ”bonde” som lämnade den i vakten😂😂


 

Thorbjörn Engback

Å jag var där med en JA på statisk utställning. När vi flög dit från F 13 tappade jag en landställslucka i landningen.

 

Jörgen Wike

Har samma bild som Lennart. Det var 1990. Åtta TP 84 möjliggjordes efter som att ABA pekade med hela handen, det skall vara åtta Hercules på defileringen, så han gav order till transporten, lös uppgiften.

 

Herbert Hartman

1990, flög i den första hercan/Herbert. Så maffigt att se och höra👍👍🥂

 

Ronny Hagman

Var här med SF37 från F13/Ronny

 

Olle Sörme

Kan det ha varit 1992? Jag minns en helt fantastisk flygdag, som inleddes med flygplan efter flygplan av Viggen som dånade in på lågan från nordväst, tog upp lodrätt och försvann i höjden. Det var en upplevelse som sitter kvar ännu, och överflygningen senare var lika imponerande.

 

Bosse Andersson

Flygdagarna var den 25 - 26 augusti 1990, F7 50 år. Då flögs denna storformation bestående av 8 TP84, 14 AJ37, 4 J35, 2 J32B och 3 Sk60 som avslutning. Musiken var helt riktigt "Also sparch Zarathustra". Var själv med i flygplan 8 längst bak till vänster i bilden. Innan denna formation hade vi också gjort en uppvisning med 841.  

 

Urban Sörme

Jag vänder mig mot påståendet ” för första gången hade 8 st TP 84 hemma på F/ samtidigt”.

Jag tjänstgjorde 6 år (på heltid) på F 7, och därefter som reservofficer i minst 15 år.

Visst var det sällan som alla 8 Tp84 var hemma samtidigt. Men det hände då och då. I skeden, så fanns alltid ett flygplan i hos Marshall i Cambridge för tillsyn och modifiering.

Men en sak är jag säker på.

Året var 1987. Jag var divisionschef, och bad transportkompaniet, och tekniska enheten, att försöka planera tekniskt underhåll så att vi skulle kunna flyga med alla flygplanen på en och samma gång. Och det lyckades !

26 september 1987 flög vi alla flygplan i formering runt Skaraborg. Det var första gången som alla var i luften tillsammans, och det togs en hel del fotografier, från Hkp 6 som tillhörde F 7. Jag själv ledde förbandet från 841. Bent Damberg ”skötte spakandet”.

Vad jag vet, så har det bara hänt en gång till att alla 8 flygplan flugit tillsammans, men det kan ha varit något ytterligare tillfälle som det skett.

Bilden i Nielsens mail är jättefin tycker jag, och det vore roligt att få veta när den togs.. 


 

Johan Lupander

Vi gamlingar, nästan samtida med bröderna Wright, kanske kan glädjas åt minnet av flygdagar då man fortfarande vågade visa att våra flygplan hade något så obehagligt och politiskt inkorrekt som vapen?

Bilderna är från flygdagen på F7 sommaren 1965. Ursäkta den dåliga kvaliteten - gelatinet i diafilm var mums för svamptillväxt!  

 

Foton: Lennart Nielsen

Foton: Johan Lupander

2021-03-11


Roger Möller har mer Sverigetips::Måste väl bidra jag med. Morup norr om Falkenberg. Kolla in hemsidan


www.forcedlandingcollection.se
2021-03-10


Urban Rosberg har förslag på ett utflyktsmål inom Sverige, förhoppningsvis  öppet i sommar?


Förmodligen känner ni redan till Österlens flygmusèum med fokus på Draken. 

Stängt just nu men öppnar troligtvis till sommaren ��

 

https://www.osterlensflygmuseum.se/historik.php 


Någon som redan varit där är Urban Sörme:


Jag har varit på Österlens flygmuseum flera gånger, och även tagit med mig ”lunchgänget”, vi äldre från TpF F 7, dit.

Det var i maj 2016. Jag hade inte nämnt detta resmål för gänget, (men vidtalat ägaren till museet), men när vi var på väg från ett annat litet museum i Brantevik, via Glimmingehus till vårt natthärbärge, så ”råkade” vi passera Österlens Flygmuseum.

Ni kan tänka Er vrålet i bilen, när vi plötsligt, mitt i ett vidöppet landskap, får syn på några 35:or stånd alldeles bredvid vägen. Vad är detta !

Det blev ett nästan timslång besök.

En annan gång var jag där med Sigurd Blå, och när vi tittade på lite smågrejer i ett glasskåp, så utbrister en av oss: Men, där är ju min gamla hjälm ! Mycket riktigt. Hans signatur fanns kvar på en dymotejp på hjälmen och den passade fortfarande.

Jag åkte faktiskt förbi museet för mindre än två veckor sedan, 25/2. Det såg ganska så stängt ut, inte bara p g a årstiden. En skylt med texten ”Stängt tills vidare”, var talande, och två delvis isärmonterade danska 35:or var tillbakadragna, från en ganska framträdande  plats förra året.  

Eventuella kommande besökare bör allts kontakta ägaren innan man kanske gör en resa förbi.


 2021-03-09


Fler museetips kommer från Björn Svensson


1. Ett privat flygmuseum i utkanten av Hannover, i stadsdelen Hannover-Laatzen (ganska nära dit alltså).  Ett fantastiskt museum med dioramor från olika tidsepoker, utställning av ett stort antal flygmotorer, en hel vägg med plastmodeller, olika teman från segelflyg till militärt flyg (t ex me 109, FW 190, Spitfire mm mm). Länk nedan.


https://www.luftfahrtmuseum-hannover.de/index.php/en/


2. National aviation museum  (Aviodrome) i Lelystad, Holland. Helt nybyggt för några år sedan med hela flygets historia, massor av militära och civila flygplan ute och inne, utställningar och annat för hela familjen. Länk nedan.


https://www.aviodrome.nl/aircraft-theme-park-netherlands/2021-03-07


Rune Pettersson efterlyste om tips på museum  som man kan drömma om i väntan på att vi kan resa utomlands obehindrat igen.

Hittills har följande tips kommit in:Från Nils Tommy Andersson kommer följande tips om sevärda museer:

 

Frankrike (Paris)

AJBS - Amicale Jean Baptiste Salis

http://www.ajbs.fr/

 

De har museum, men framförallt flygdagar pingsthelgen, där de flyger med alla perioder från flyghistorien. Det ligger i La Ferte-Alais en mil eller så söder om Paris. Man kan åka tunnelbanan till en station nära och gå ca 20 min. Tar man bilen under flygdagarna lär man få leta P-plats. Flygfältet heter Cerny. Ligger på ett berg, lite som Mösseberg. 

 

Le Bourget flygplats och museum

Här finns ofta för oss svenskar sällan sedda flygmaskiner som Mystere och Supermystere, Mirage m.fl. Men också en helt genomskinlig fullskalemodell av Dassault Rafael med sina 2 SNECMA M88 motorer. En genomskinlig modell av deras senaste, aktuella stridsflygplan! För att inte tala om den stora publikmagneten Concorde. Motorrummet med olika versioner av RR Merlin/Griffon är sevärt, inte minst för att det fanns en härlig, 3000 hk Hispano-Suiza motor som jag gick igång på.

 

Holland

AVIODROME,Lelystad

Här finns mycket sevärt, jag kommer inte ihåg allt, men Boeing 747, Supermarine Spitfire, Constellation (var det en Boeing eller Lockheed?) mm

 

En bit därifrån låg ett militärt flygmuseum som jag tyvärr inte minns namnet på. Skall se om jag kan återkomma om det.

 

Polen (Krakow)

Förutom de givna utflykterna Aushwitz/Birkenau (Kz) och saltgruvan i Wielicska finns även Polens nationella flygmuseum nära flygplatsen. 

F104 Starfighter, SH37 Viggen(!) Och en 35 Draken, vad de nu gör där.!? Alla versionen av MIG 15 (ute), en MIG 29 (ute, lite sönderplockad) plus massor av annat. Stort Motor-rum med bla en 24-cyl 4 radio stjärnmotor, helt enorm. Mycket sevärt. Maskiner från öst man sällan ser annars. Gamla ryska jetmotorer ligger och skräpar här och där, som om det rörde sig om gamla bilmotorer. 

 

England

Duxford förstås, ingen närmare info behövs.

 

Men Shuttleworth Collection på landsbygden i klassisk engelsk miljö med smala vägar mellan stenmurar hamnar tyvärr lite i skymundan, inte långt från Cambridge om jag minns rätt. De har mest propellermaskiner, klart sevärt. De har även en tysk Heinkel 163 eller 164 raketflygplan. 

 

Fler tips kommer från Gunnar Johansson:

 

Om man befinner sig i Tyskland, i närheten av Heidelberg, eller kanske besöker Moseldalen eller Deutche Weinstrasse, kan dessa vara trevliga stopp. Tyvärr har jag missat dem själv, trots att jag varit i närheten, men fått dem rekommenderade.

 

Sinsheim, https://sinsheim.technik-museum.de, har både Concorde och ”Concordski” (Tu144) t.ex.  

I Sinsheim finns också ett tågmuseum, om man nu är allmänt teknikintresserad.

 

Hermeskeil, www.flugausstellung.de, har även de en Concorde. De har också både Draken och Viggen (om man inte sett dem förut…).

 

På Googles satellitbild går det att se flera av flygplanen uppställda utanför museerna.

Gemensamt för båda museerna är att det finns många ryska maskiner där.


Ett tips kommer från Nico Jansen om Soesterberg vars hemsida du hittar här:


Home (Engels) | Nationaal Militair Museum (nmm.nl)

 

Sist men absolut inte minst kommer följande från Lars Andersson:


I Frankrike, någon mil söder om Dijon och några kilometer norr om Beaune ligger en liten sömnig by, 

Savigny-les-Beaune. I centrum av denna by, i Chateau de Savigny-les-Beaune finns ett flygmuseum.

Eftersom det är i Frankrike ligger tonvikten naturligtvis på franska flygplan. Där finns däremot också ganska många ryska, och en del amerikanska flygplan. I slottet finns en stor samling på ett par tusen flygplansmodeller, de flesta i skala 1:72. En beskrivning av detta museum kommer förmodligen i nästa nummer av SFT.

Kopplingen till vinet är naturligtvis att Beaune är Bourgogne-distriktets ”huvudstad”.

 

2021-02-16


Roger Möller


Gårdagens bildspel från Roger är nu kompletterat med fler bilder, se nedan.

2021-02-15


Anders Stenström


Som en komplement till Rogers bilder är Anders film från dagen, filmen hittar du om du trycker här.


2021-02-15


Roger MöllerBottensjön, Karlsborg, 13/2-21. Kallt som skam men MÅNGA FLYGSTOLTA i luften och på isen. 

Fann några bekanta transportflygmedarbetare som inte nöjer sig med att vara i ”cargot” eller på maskinistplats i ”Hercan" utan måste ha egna aerodyner.  HÄRLIGT!!


När jag lämnade Bottensjön hade tjugo flygplan landat!! Enligt Alf Ingesson Thoor, som för övrigt är initiativtagare till detta skådespel, slutade

dagen med tjugofyra flygplan samt en autogyro. Well done Affe!!
210215 1
210215 2
210215 3
210215 21
210215 22
210215 23
210215 24
210215 31
210215 32
210215 33
210215 41
210215 42
210215 43
210215 44

2021-01-24


Lennart Bergqvist och Alf V Johansson.FÄLT 19 OLOFSFORS / NORDMALINGS FLYGPLATS

 

Sommaren 2017 kom jag i kontakt med Alf V Johansson på SFFs Forum, där han efterlyste uppgifter om Olofsfors / Nordmalings gamla Flygfält.

 

Denna kontakt ledde till att jag med Alfs hjälp byggde flygplatsen i

Micro Soft Flight Simulator 2004 ( FS9 ) 2018.

Sceneriet fick bli en kompromiss mellan dåtid och nutid.

 

Flygplatsen är då tid och omgivningarna fick bli nutid så att betraktaren kan

känna igen sig.

 

Jag fick bygga Olofsfors by, det gamla järnbruket med anor från 1762, företaget Olofsfors AB samt lite av Nordmaling och Rundvik.

Rundvik, där man tillverkade den första masonitskivan i Sverige.

 

Olofsfors AB har gamla anor och är idag världsledande på Band till bl.a. skogsmaskiner och slitstål mm.

 

Man har en fantastisk slogan: ”Vissa band är viktigare än andra ”

 

Varje år har man auktion på både Rosa och Blåa Band och intäkterna skänker man till Rosa och Blåa bandet.

 

Suveränt !

 

För att uppleva flygplatsen i Flygsimulator utan att behöva skaffa en sådan, så gjorde jag en film.

Filmen blev sedan en presentation av hela projektet med foton som Alf hjälpt mig med.

Här kommer lite fakta om flygfältet:

 

OLOFSFORS FLYGPLATS

Flygplatsen i Olofsfors var belägen väster om tätorten Nordmaling ca 1 km från havet i Västerbottens län. Fram till december 1961 var den en gemensam flygplats för Örnsköldsvik, Umeå och Nordmaling.

 

Flygfältet etablerades som krigsflygfält i början av Andra Världskriget. Sveriges riksdag tog i juni 1939 beslut att förstärka luftförsvaret genom att anlägga 20 strategiskt placerade Krigsflygfält. I Olofsfors etablerades Krigsflygfält 19. Marken köptes av Nordmalings Ångsåg AB.

Kostnaden för att iordningställa marken uppgick till 169 000 kr,

vilket motsvarar 4 900 000 kr, 80 år senare.

 

Infrastrukturen bestod av en hangar, baracker för manskapet, expeditionsbarack,  utedass, och bränsleförråd. I anslutning till flygfältet anlades hästskoformade jordvärn för flygplan.

 

 På bergen Brännåsen och Hännesåsen som omgärdar Olofsfors anlades försvarsanläggningar av betong och kallmurade stenar med bl a ammunitionsförråd, luftvärnsbunkrar, skyttevärn, skyddsbunkrar och luftvärnstorn.

Västerbottens museum har dokumenterat försvarsanläggningens lämningarna i Kulturmiljöregistret (KMR). 

 

Efter kriget övergick flygfältet till att bli en civil flygplats för Örnsköldsvik, Umeå  och Nordmaling.

1955 startade Transair tidningsflygningar Stockholm/Bromma - Olofsfors.

1956 övertog AIRTACO verksamheten, som sedan ombildades till Linjeflyg.

1957 den 19 maj  anlände Linjeflygs första reguljära passagerarflygplan. Under Linjeflygs period hade Olofsfors Flygplats 2 924 avgångar och ca 82 000 flygpassagerare.

Flygtrafiken upphörde den 16 december 1961. 

 

Nordmalings Flygklubb, Umeå Flygklubb och Norra Ångermanlands Flygklubb bedrev flygverksamhet på fältet från 1947 fram till 1973. Under 1990-talet nyttjades flygfältet av klubben Skärmflygarna Västerbotten.

Utställningen om flygfältet finns på Hägglundsområdet

Björnavägen 41C 89141 Örnsköldsvik.

Är öppen må - fr mellan kl 11:00 till 14:00, fram till semestern 2021.

Gratis parkering utanför grindarna. Se bifogade bilder.

Med 32 bildskärmar presenteras Krigsflygfält 19 samt Olofsfors civila flygverksamhet.

 

Så luta er bekvämt tillbaka och njut av filmen på länken nedan:

 

https://www.youtube.com/watch?v=t49KdLt3NDY&feature=youtu.be

 

PS filmen kan bara ses via denna länk

2021-01-21


Roger MöllerBevara åt eftervärlden”😂.
Jag fick den briljanta ide’n inför ett Nederländskt besök att visa upp det ”vassaste” vi hade. Holländarna flög ju också med Safirer.

Redan -85 genomförde vi detta spektakel. Kan väl erkänna att ”pappjakten” gick med maxfart o JA:n med minfart😂😂
Finns foto någonstans men Stefan Löfgrens bild är roligare😂👍🏻


2021-01-16


Rune Pettersson


Av en händelse kom jag att lyssna på en melodiös hårdrocksgrupp vid namn Sabaton. Före jul släppte de en mycket

intressant video på Youtube som beskriver en osannolik händelse från 1943. Inblandade är en B17 och en Me 109 och deras piloter.

Och musiken var inte så illa heller.....No Bullets Fly.SABATON - No Bullets Fly (Animated Story Video) - YouTube

2020-01-11


Stenkullens Vänner 3


Roger Möller


Här kommer några bilder från kullen.


Notera SK 60 nr 123: F17-märkt samt F10 ”Mad ger styrka” på fenan. Lite udda!

Alla är från 2016-07-02 utom regnbilden på entusiastAnnika som är från !/7-20. JUBILEUMSDAGEN!!

Notera även ”fattigmanslösningen” på HUSVAGN vid rödljusen….

Notera även passageraren i blått: ”Är det där vi ska landa”??


 Brasiliansk KC-390 landar för första gången, kanske inte sista, på F7 Såtenäs den 13/6-2017! 
Jag o ch bland andra Jörgen Wike var o brottades med F7 skyddsvakter och fick nästan visa innehållet i

våra kameror för att bevisa att vi INTE fotat in över Svenskt Skyddsområde! Hujedamig….

Stenkullen Roger Möller 5
Stenkullen Roger Möller 4
Stenkullen Roger Möller 3
Stenkullen Roger Möller 2
Stenkullen Roger Möller 6
Stenkullen Roger 1
Stenkullen Roger Möller 7
Stenkullen Roger Möller 8
Stenkullen Roger Möller 9
Stenkullen Roger Möller 10
Stenkullen Roger Möller 12
Stenkullen Roger Möller 11

2020-01-10


Stenkullens Vänner /2


Raina Karlsson


SKÅDARE VID STENKULLEN   

 

 

Det finns två typer av skådare, de som kallar sig ornitologer och studerar fåglar och så finns det en annan skådartyp som går under benämningen ”flygnördar”.

Det är de sistnämnda skådarna jag skall berätta lite om.

Oftast ses de i stora koncentrationer vid Stenkullen i Tun.

Dessa skådare befinner sig inte på Stenkullen för att betrakta skrämd fågel som har blivit beskjuten av vaktstyrkan på Såtenäs på sin väg till sjön Dettern. Nej, här är det fibertrasen JAS och den stora bevingade HERKULES som är av intresse.

 

När information har gått ut bland flygnördar att någon mera ovanligt fågel finns vid häckningsplatsen kan Stenkullen snabbt fyllas av bilar med förväntansfulla skådare.

Då är oftast flygnördarna utrustade med kamera, kikare, Iphone, kommunikationsradio och också av outtröttlig uthållighet, för tiden kan bli lång innan den sällsynta fågeln startar eller landar.

 

Chefen från häckningsplatsen har satt upp en stor informationstavla vid Stenkullen där skådaren kan ta del av att fotoförbud gäller vid Stenkullen. Nu är de flesta av flygnördarna inte mottagliga för sådan upplysning utan fotar bekymmerslöst på startande trastar från sin häckningsplats, dessa bilder visas sedan upp för andra skådare i kända forum.  Ibland kommer dock häckningsplatsens fågelvakter i sina vaktfordon och förklarar vilka regler som gäller för besökare vid Stenkullen.

 

Var femte år är det särskilt trevligt att vara ”flygnörd” vid Stenkullen för då under några dagar bjuds man på ett riktigt skådespel från häckningsplatsen. Där kan man få se mera exceptionella fåglar, ja t.o.m.  fåglar av annan nationalitet som har lockats till den västgötska häckningsorten.

Vid dessa tillfällen lockas flera tusen skådare både från när och fjärran. Många övernattar då vid Stenkullen för att kunna vara beredda när första grupp av fåglar startar nästa morgon.

Under dessa dagar bjuds också tillfälle att besöka häckningsplatsen och se de annars skygga fåglarna på nära håll. Där kan man också från högtalare höra sakkunnig fågelexpert beskriva fåglarnas flygprestanda och vad de utför för avancerade flygkonster. En mycket uppskattad och underhållande information för flygnördar.

 

Även under den mörkaste december kommer stora skaror skådare till Stenkullen för att under några timmar vänta in den ytters sällsynta och mäktiga gruppen av granfåglar som brukar förgylla många städer med sin uppseendeväckande flygning.

 

Flygnördern är en trevlig, pratsam, glad och skötsam besökare, lämnar inget synligt skräp eller andra tråkigheter efter sig. Detta erfar Stenkullens Vänner som är ett litet entusiastiskt gäng från Tun som frivilligt sköter alla gräsytor och ser till att platsen är trevlig för besökare.

 

Vi i Stenkullens Vänner ser framemot ett lovande flygår 2021.

 

 

Foto/text Raina Karlsson (styrelsemedlem Stenkullens Vänner)

 

 

 

 

 

 

Stenkullen 1
s2
s3
s4
Stenkullen 6
Stenkullen 7
Stenkullen 8
Setnkullen 9
s10
Stenkullen 11
Stenkullen 12
Stenkullen 13
Stenkullen 14
Stenkullen 15

2021-01-10


Stenkullens vänner /1
Runt nyår är det dags att förnya sin medlemsavgift i alla de flygföreningar som man är med i. Men jag kom på att jag har missat en förening som gör en stor insats för oss flygnördar - Stenkullens Vänner i Tun. Vi har nog alla där upplevt himmelska ögonblick på bronsåldersrösets sluttning. 


Därför har jag betalat in den mycket blygsamma medlemsavgiften - 20 kr - för att hedra det ideellt arbetande gänget som håller området runt kullen i så fint skick. Allt under ledning av en bondpojk och fältflygare som numera bytt ut Lansen, Viggen och Superpuma mot en något långsammare betesputs.


Därför vill jag uppmana GEFS medlemmar att visa sitt stöd och bli medlemmar enligt texten nedan. Och att skriva ned sitt finaste minne från Stenkullen, gärna illustrerat med foto, och skicka till GEFS för publicering.


Mitt finaste minne är nog när SwAFHF skulle återerövra luften med Viggen efter 10 års frånvaro. Att se och höra Stellan Andersson starta var nästan en religiös upplevelse. Och att sen stå bakom Mats Karlsson när han nästan "pratade ned" Stellan vid landningen. I det ögonblicket  var Mats tillbaka i cockpit. Mäktigt!


Hälsningar RuneFlygskådarplats Stenkullen i Tun och ”Stenkullens vänner”


Till Er som då och då besöker parkeringen vid Stenkullen i Tun för att skåda flyg har jag lite information om platsen och dess skötsel.

Föreningen STENKULLENS VÄNNER sköter området som ägs av Statens fortifikationsförvaltning.

Föreningen har som ändamål att vårda och synlig-göra bronsåldersröset i Tun, kallat Stenkullen. Hålla besöksparkering och vandringsstigar i god ordning. Grönytor klippta, informationstavlor fräscha.

Ansvara för Valborgsmässofirandet vid Stenkullen med tillhörande Majbrasa.

Styrelsen och medlemmar i Stenkullens vänner jobbar frivilligt med ovanstående utan ersättning men med ekonomiskt stöd till drivmedel från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Känner Du att föreningen gör ett gott arbete får Du får gärna stödja/bli medlem i föreningen genom att betala en medlemsavgift på 20 kronor till föreningens Bankgiro 121-8965. Ange gärna namn, e-mailadress och telefonnummer på talongen.

Föreningen finns på FB – Stenkullens Vänner -

där kan Du följa vad som är på gång.

Har du frågor om föreningen kan du vända dig till ordförande Mats Karlsson Tel.070-328 10 49 Stenkullens Vänner Styrelsen


2021-01-05


SpitfireSpitfire kom ju som trea bland GEFS favoritflygplan. Även vår hovfotograf Anders Nylén gillar denna skönhet vilket du nu kan se nedan.

Jag tror att även en Hurricane, en Invader och en Mustang har smugit sig med på bilden. 


Om du har upptäckt att almanackan tog slut på nyår och inte har skaffat någon ny så har Anders nog några kvar av sin

Classic Wings 2021 kvar till försäljning. Ring honom på 0723-133537  eller maila a.nylen@hotmail.com


/Rune P
s1
S2
S3
S4
s5
s6
s7
s8
s9
s11
s12
s13
s14
s15
kalender

2021-01-03/ 2021-01-05


Västerås Airshow 1987Från speakern har vi fått tips om en Airshow som har det mesta, särskilt för oss som gillar gamla 40-talsflygplan. 


Västerås Airshow 1987 (Proshot, Swedish) - YouTube


En höjdpunkt efter 10 minuter är B17 Sally B och efter 15 min kan man se de män som flyg B17 och B24 under kriget. I samband

med flygshowen hade ett 50tal nödlandade amerikaner en reunion med intressanta intervjuer och avtäckning av minnessten. 

Såtenäsanknytning får man efter 21 min då Charles Huntoon berättar om nödlandarna på F7 1944-45.

Om detta berättade även Lars-Göran Dybeck som besökte GEFS den 29 september 2019 då han presenterade sin bok

"Då kriget parkerade på Hässlö". Se länken: Mötesreferat | GEFS


Efter 37 minuter blir det en fräck roteflygning med B17 och Concorde.


I slutet, vid 1:16, blir det en fartfylld uppvisning av JA37. Vid 1:19:30 hörs speakern tydligt, en känd GEFSprofil som innan flygdagen flög över uppvisningspilotens fru och barn från F13. Är det tillräckligt med ledtrådar, vem är han? 


                                                  ---------------------------------------------------------------------------Filmen från flygdagen 1987 plockar fram 33 år gamla glada minnen!


Undertecknade var där som besökare och vid denna tid var vi mycket engagerade i FVRF, Flygvapenföreningarnas Riksförbund

senare omdöpt till "Flygvapenfrivilliga". På den tiden bestod FVRF av 27 flygvapenföreningar som täckte hela landet med

sina 11.500 medlemmar. En av föreningarna var Västmanlands flygvapenförening som hade Västerås som "hemmabas".

En av de mest engagerade i denna flygvapenförening och frivilligverksamheten var den vpl fanjunkaren Kjell Siggelin. Han var också

mycket inblandad i flygdagsarrangemanget med alla dess olika utländska flygplan. Ett av flygplanen som deltog i

flyguppvisningarna var en engelsk Mosquito och sådana har ju funnits på F 1 Västerås som nattjaktflygplan under benämningen J 30.

Förre frivilligofficeren vid F 1 Stig "Åmål" Andersson hade varit navigatör på J 30 så han fick sig en nostalgisk flygtur.

En annan person som flugit J 30 på F 1 var dåvarande flygvapenchefen genlt Sven-Olof Olson och han var där, så Kjell Siggelin

ordnade så CFV fick en flygtur i Mosquiton. Efter landningen klev en lyrisk flygvapenchef ur flygplanet och tackade Kjell med ord i stil

med "Tack, detta var en fantastisk upplevelse att få flyga Mosquito igen så är det något jag kan göra för dig i gengäld så säg bara till...".

Han hann inte avsluta meningen förrän Kjell sa "Ja jag vill flyga SK 37". Öhhhh, ja det hade jag ju inte tänkt mig men okej om du klarar läkarundersökningen så ska du få det. Vid läkarbesöket konstaterade flygläkaren att kroppen bestod av ett antal för

många kilon MEN om han kunde få ner dessa kilon till godtagbar nivå så skulle han få klartecken att flyga Viggen.

Bantningsmotivationen infann sig naturligtvis och det blev så småningom en flygtur med SK 37. 


Gott Nytt År önskar Mikael Stockman och Jörgen Wike   2021-01-05


Det är kul med medlemmar som har många års erfarenheter att delge oss andra. Erik blev stamflygförare redan 1946. På bifogad länk ser du en film om hans kompis och kullare Anders Rogberg som även han flugit på F7. Vi hoppas att kunna bjuda in båda herrarna till museet på Såtenäs när pandemin har klingat av./Rune


Stamflygförare Rogberg | Lightray

 


Hej, trevligt att läsa om Mosquitoflygningen på F1. Mitt första möte med Mosquiton inträffade 1944. Några kompisar och jag hade fått för oss att paddla Mälaren runt och ett naturligt mål var givetvis ett besök

på F1 . Vi lyckades osedda ta oss in i vassen till änden på vad som senare blev bana 01  där vi bedrev planespotting på nära håll.

Bl a observerade vi en vinddriven B 24 Liberator och några andra främmande militärflygplan. På hemvägen passerade vi ett färjeläge där det numera finns en bro. På absolut lägsta höjd passerade en Mosquito

med en hastighet som vi aldrig tidigare skådat. Det var en s k depeschleverans men det skrevs även att det en gång levererades en engelsk ambassadör upphängd i bombschaktet.

 

J 30 var ju olycksdrabbat efter introduktionen.  En av våra kursare omkom , flygplanet splittrades i flisor under flygning, något som innan man visste bättre kallades kall explosion.

En annan kursare förebar flygskräck och förflyttades till F 7 där jag själv hade hamnat.

Nyårshälsningar från Erik (Collinder)

2021-01-01


”Peters motorer, härligt ljud med mycket rök"


Leif Guilotte2020-12-30


Viggen och SR-71


Bosse Andersson


I boken "System 37, Viggen" finns en sammanställning över kontakter med SR-71 som bygger på insända s.k. IFL blanketter som

skrevs efter varje uppdrag i incidentberedskapen. Den första är från 1982 och den sista 1988. Jag kan inte garantera

att dessa är alla kontakter, men det är de som finns i boken. Sammanställningen hittar du här.


Kanske är det någon som vet när SR-71 gjorde sin sista flygning över Östersjön?2020-12-30


SR 71


Anders NylénHär är några bilder från mitt första möte med ett av mina absoluta favoritflygplan, SR-71 Blackbird.

Dessa bilder är fotograferade i Maj 1984 på en stor USAF flygdag på Andrews Air Force Base strax utanför Washington DC, Maryland

när jag och min far var med på den mycket intressanta och spännande resan till USA som anordnades av Flygtidningen Mach.

SR-71 är 17980 från 9'th SRW Beale Air Force Base, Marysville, California, och piloten som jag hade ett trevligt samtal med

med är Gerald Glasser. Den unga ynglingen framför SR-71'an är Anders Nylén..
1
2
3
4
5
6
7
8

2020-12-30


Viggen


Urban RosbergKlargöringen jag aldrig glömmer!

 

Jag lämnade F16 och 35 systemet i slutet av 1979 för att omskolas till AJ/SK 37 tekniker och flytt till F15. 

F16 lånade dock mig på en del övningar, så kontakten hölls vid liv. 

1982, i maj tror jag, bestämdes det att en stor övning skulle genomföras med F16 som huvudbas. Som grädden på moset skulle man

för första gången visa upp rörlig klargöring med dåtidens dyrgrip, JA37. Eftersom det bara fanns 35 mekar på F16 lånade dom mig

och Stig "Esset" Ericsson, från F15. Det var ju snabbare att ge oss en skillnadskurs mellan AJ o JA (3 veckor), än att ge inhemsk

personal en 3 månaders utbildning + praktik. 

 

I gamla klargöringssystemet var man 6 man som skötte 2 flygplanplatser och höll sig där. Nu skulle man vara chef över 25 man och

ett antal fordon för att kunna operera på ett större område. 

 

Endast F13 hade kommit igång med JA och vi lånade en under utbildningsveckan på F16. Det visade sig att det modernaste som

mina repgubbar rört vid var J29F. 

Hursomhelst imponerades jag (25 år gammal) av dessa gubbar med friska civila hjärnor. 

När tvåveckorsövningen drog igång tilldelades vi en plats nära E4:an inom F16 området där vi kunde ställa upp vår "taxirörelse". 

Vi testade våra tillfartsvägar och det första som hände var att tankbilen hamnade i diket. 

 

Vår första riktiga klargöring skulle vara en förevisning för högre befäl, press och olika utländska militärer. 

Radiokommunikation var inte den bästa och jag kunde nästan höra Sten Ekmyr skrika över fälten:

- Rosberg, Gå ut, Gå ut!! 

När vi kom fram stod dyrgripen redan där på tomgång och jag fattade förstås att föraren ville ha markström innan kupè.

Medan jag och en man körde fram strömaggregatet körde hela mitt cirkussällskap bakom gående motor så kapellen på vagnarna

for iväg upp i luften. Precis när vi fått igång ström o kylluft så att föraren kunde kupèra motorn, snubblar en av mina 29-hjältar

över kabeln så att strömmen bryts. Föraren, tror han heter Weimer, blir vansinnig och tycker nog att jag borde valt ett annat jobb. 

Det händer mycket under den där klargöringen men mina gubbar agerar precis som dom blivit lärda. Själv känner jag

mig totalt misslyckad och när C F16 Överste Fernander säger:

 - Det där gick väl inte som du hade tänkt Rosberg, 

så kunde jag bara hålla med😭. 

 

Dagen efter, på hela första sidan i Uppsalatidningen (UNT), fanns en fantastisk teckning på vår klargöring. Och icke ett ont ord

fanns där att läsa👍🏻. Publiken visste väl inte hur cirkussällskapet skulle agera på optimalt sätt. 

 

Övningen flöt på bra och vi ombaserade även till Eskilstuna några dagar. 

Visst ja, där bogserade vi en maskin så att vingen tog i en vägskylt, men lyckligtvis utan större skador. 

 

Dessa fantastiska repgubbar premierade jag med en bussresa till en hyrd pub för samkväm. 

På utryckningsdagen handtackades vi alla av Basbataljonschefen Övlt Darby. 

På F13 hade nog det momentet utgått. 😜

 

Jag försvann från 37 in i C-130 systemet samma höst och blev kvar där till pensioneringen 2019, förutom 4 år på C-17.

Nej förresten, 1990 gjorde jag en kortare comeback som klassföreståndare på F14, 

och hade då en JA 37 klass. 

 

//Urban Rosberg 

 

 

2020-12-28


Viggen 


Per Norelius


Erfarenheter AJ/SH/SF 37 Viggen.


Flygplanet döptes efter asaguden Tors blixt till Viggen och byggdes i 337 exemplar

Erfarenheter med en Flygteknikers glasögon ur ett Flygtekniskt perspektiv om AJ/SH/SF 37 Viggen.

Det började på F15 i Söderhamn och flottiljen var värdförband för Flygvapnets Flygmaterielskola FFS, F14 vilka var ansvariga för

Flygvapnets Typomskolning 35 och 37 från och med 1971.

Vi var ett 6 stycken Flygtekniker från F6 Karlsborg som började utbildningen i Augusti 1975 och skulle sedan vara lärare vid flottiljens

omskolning 1976. Vi elever kom från F6, F7, F11 som sedan skulle till F13, F14 och F15.

Hösten 1975var väldigt varm och en konflikt uppstod snabbt, flygverksamheten kontra öppna fönster i skolbyggnaden och de

elever som satt vid fönstren fick den delikata uppgiften att stänga vid start av flygplan och öppna därefter.


Ett annat minne ifrån skolsalen i skolbyggnaden var dagen efter det hade varit Surströmmings middag på Mässen, och det var en

pina för oss få som INTE deltagit, ni förstår varför.

.

Under tiden vi bedrev vår utbildning inträffade det 2 haverierna, vingbrott 6:e oktober vid F 7 Såtenäs och 10:e oktober vid F 15 Söderhamn.

Efter dessa vingbrott blev det Flygförbud på 37 Viggen. Det var tur att det fanns A32 och S32 Lansen kvar att upprätthålla

Attack och Spanings förmåga och inte att förglömma SK 60 Lätt Attack.

Detta innebar att utbildningen fortsatte och flygverksamheten stoppade och flygförbudet hävdes först i mars 1976 sedan

vingbalkarna förstärkts. De kvarvarande 21 första serieflygplanen fick nya kraftigare balkar. (Saab hade redan börjat prova/införa

med tjockare balkar innan vingbrotten inträffade från och med individ 028). Det innebar att F6 omskolning försköts till 1977/1978.

Under tiden gjorde jag växeltjänstgöring F6 A32 och F15 AJ37 för att upprätthålla kompetensen samt skaffa egen erfarenhet inom

systemet Viggen. F15 var också en trevlig flottilj motsvarande F6 till storlek där alla kände alla och Söderhamn hade ett

trevligt STATT där man kunde svänga runt med damerna.


Såsom lärare på F13 och F6 omskolning vilket bedrevs på F7 där det stod flygplan med klena vingbalkar vilka användes såsom

övningsobjekt och sedan transporterades under hösten 1978 med lastbil till SAAB Linköping. Utbildningen avslutades sommaren 1978 på F7.

Återgick sedan till F6 och 2 kompaniet där vi skulle producera 1800 timmar. Huvuddelen av tiden för min del var att vara på Service och motorbyten på grund av bland annat elakartade spånor på magnetpluggen blanka och spetsiga. Detta renderade oftast i Boroskåpskontroll

och 2 timmars motorkörning i motorprovhuset med kontroll av magnet pluggen samt SOAP prov Spectrografic Oil Analysis Program efter 1 timmes körning, undrar hur många liter vi kört upp? SOAP prov gjordes under denna tid vartannat flygpass samt kontroll av

magnetplugg varje pass. Dessutom var det flygförbud vid ett flertal tillfällen innan orsak kunde säkerställas som exempel i motorn

Lager fel 4 ½, PTO axellager, Oljebrand, Kompressorskovelbrott som renderade i kontroller. Detta medförde en låg tillgänglighet på

flygplan med därtill brist på Reservdelar och Utbytes enheter också till el och navigeringssystemet CK37 och Navsystemet samt radar.

Det blev mycket TTB, Teletestbuss körning samt även manuell sökning i el-scheman.


Vi hade ett antal så kallade hangardrottningar i hangaren där vi hämtade enheter så att vi kunde ställa ut 4 flygplan med en i r

eserv till divisionens förfogande.

En dag 1979 gick det E1 Kupp larm och vi hade noll flygplan klara denna morgon och framåt Lunch fanns det 4 flygplan en grupp

tillgängliga i bakre klargöringsområdet.

 

I skarven januari -Februari 1979 var vi i Vidsel Vinterbasering och då fick flygplan, utrustning samt personal känna på när det är kallt.

En morgon hade vi - 41 grader och då var det kallt.

Så fort man tog i något järnföremål motsvarande blev det utomordentligt mycket kallare om händerna, det var Svinkallt.

Det som fungerade var våra bogserbilar 959 och med tillsats med eter i förgasarna på beredskapsaggregat BRAGG (Porschemotor)

samt våra värmare. Våra VW bussar stod parkerade där de stod på kvällen innan, gick ej att starta förrän efter stora insatser,

oljan var som sirap. Det gällde att värma kabin och flygplanets och motorns växellåda. Framåt lunch blev det varmare och flygningen

kunde återupptas för temperaturen hade blivit -31 grader.


I början av 80-talet började Volvo Flygmotor få ordning på motorn genom att bland annat öka kapaciteten på oljeflödet i

smörjsystemet i motorn och en mycket förbättrad ny PTO-axel samt åtgärdat de olika felaktigheter som fanns i RM8A motorn totalt.

Med modpaket 7,8 och 9 som CVM utförde i Linköping var det åtgärder för att öka tillgängligheten på de olika Systemen i flygplanet och efter detta ökade tilltron till flygplanet. Då ökade tillgängligheten på flygplanen. Hangardrottningarna var ett minne blott.

Flygplanet var enkelt och lättskött i klargörings tjänst med de olika vapenalternativen som fanns. Vid övningar såsom

Speciell Övning Förband SÖF, Försvarsmaktövningar som exempel SYD Front, Krigsförbandsövning KFÖ och Tillämpningsövningar på

Krigsbaser var det som någon hade dragit ett Trollspö över flygplanen, för det var väldigt sällan flygplanen gick sönder,

”oftast reparerade de sig själva”.


Nästa stora modifiering av våra Viggen flygplan var modpaket 11, 12 och 13. Till en början var att flygplanen skulle kunna ta Robot 15

och robotarna var tidigare klara operativt före huvud bäraren JAS 39 Gripen. För att kunna ta denna robot behövdes en data bus 1553

och då beslutades att även Viggen skulle kunna ta denna robot på grund av försening av Gripen systemet. Det innebar att

modifieringen att flygplanen AJ/SH/SF kunde ta Attackbeväpning samt Jaktrobotbeväpning i större utsträckning för att kunna

ingå i Luftförsvaret. Klargöringstroppar utökades från 48 AJ Troppar + 16 Spaningstroppar vilket blev 64 AJS klargöringstroppar. Detta möjliggjordes att Mörkrumsbilen överfördes från UND tropparna till Klargöringstropp och mörkerspaningskapselen utgick.

Detta medförde under modifieringen att det var viktigt att hålla rätt på flygplanen AJS flygplan på bas xx,

AJ flygplan på bas xx SH på bas xx och SF på bas xx över landet för att leda Flygföretagen från E1 stab och Sektorstab.


Sammanfattning är att 37 systemet togs bort alldeles för tidigt, och det var ett politiskt spel för att minska försvarsanslagen då vi inte skulle hamna i en krigssituation inom överskådlig tid mer än 20 år.

Jag var med och tittade på när tvåsitsiga skulle avvecklas för att säkerställa utbildning på 37 Viggen och då skulle det flygas

till 2015 med flygplan SK 37.


Det finns mycket mera att berätta om när till exempel AJS 37 Viggen flög i Incidentberedskap med 30 mm kanoner som inte kunde avfyras,

men det får vi ta en annan gång.

 

Gott Nytt År och ett mycket bättre 2021

Tillgivne

Per Norelius

 

 

 

 

 

 

.  

 

Här kommer julhälsningar från några medlemmar:

Vill bara önska en God Jul och ett Gott Nytt År.

Från och med idag går vi mot ljusare tider,


Håll ut

Bosse Andersson

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                 Vill passa på att få önska en riktigt

                                                                                                                                                                  GOD JUL & GOTT NYTT ÅR


                                                                                                                                                                  Bästa hälsningar från vännen,

                                                                                                                                                                  Anders Nylén


Hej GEFS,


Här en hälsning som minner om när Kalla Kriget var riktigt kallt...Det där vita är inte florsocker... 


God fortsättning på julen...  men undrar om vi verkligen kan se Kalle i år?  


Hälsningar,

Håkan Brandt
                                                                                                                     
                                                                                                                          God Jul och Gott Nytt År!


                                                                                                                          Här kommer en juldrake.


                                                                                                                            Mvh Nils Tommy A       
                                             
                                                    Finaste julklappen från barnbarnet Elias.

                                                    Kjell Andreasson

2020-12-21


Viggen


Mats KarlssonAJ37 Viggen 1973-01-08--1989-06-30   


Influgen som nr 74.   1900,4 tim.


Visst var det stort när Flygvapnet och F7 skulle ombeväpnas med nytt Flygsystem.

Det började ett par år innan 37:ans ankomst.


De som skulle vara med i första omskolningsgruppen tillika TU-37 (taktisk utprovning) samlades ett år före beräknad 37:s ankomst på andra div F7. Jag som kommit hit från F11 1969 blev nu uttagen och flyttad från 3/F7 till ”37 divisionen”. Inskolningen på 37 beräknades börja 1972.


De som flög A32 med glasögon fick då ingen inskolning på 37. Blev placerade som SUL instruktörer. Man mätte också piloterna för att kolla att de inte var för långa. Vi fältflygare var också tvungna att skriva på ett kontrakt om ”långtidsanställning” för att få inflygning och lämnade därmed fältflygare skrået och den kontraktsformen, nu med infrusen premie.     


Hur uppskruvat läget var i ledningen kan jag nämna att högre chefer i ”förvaltningen” fick tidigt en ”känna på inflygning”/orienteringskurs, däribland vår flottiljchef. Han ställde sig då tveksam till att fältflygare skulle klara av att flyga 37. Då var det ju bra att vi inte längre var fältflygare nu när vi hade skrivit på för annan anställningsform. Omskolningen till Fpl 37 startade för oss den 8 januari 1973 – hade då passerat 1000 tim. på S/A 32.             


Detta är början på en berättelse om vår inflygning på detta fantastiska Vidunder som flera redan vittnat om.


Mats Karlsson KON

Double-click here to add your own text.

2020-12-23


Viggen


John Gustaf Gudmundsson 
General Nils Söderberg skrev en gång: ” MOTORVALET grunden för våra avancerade militärflygplan”

Framtagningen av motorn till Viggen som min far och hans team gjorde på gjorde på Svenska Flygmotor har imponerat på mig

Min far Gustaf Gudmundsson var som Teknisk Direktör ansvarig för utveckling / framtagning av RM8 till Viggen på dåvarande Svenska Flygmotor.

Gustaf blev 1940 anställd på dåvarande NOHAB Flygmotor att leda kopieringen framtagning av motorn STWC-3, och kom därefter att ha ansvaret för tekniska avdelning i mer än 30 år

Han kom att börja med kolvmotor utveckling under kriget för att 1945 övergå till jetmotor utveckling efter att Svenska flygvapnet hade beslutat att övergå till jetmotor drivna flygplan.

Flygmotor utvecklingen gick fort fram med nya tekniska lösningar, genom att min far skaffade sig goda kontakter högt upp i organisationerna hos de olika stora flygmotor tillverkarna såsom Bristol Siddeley, Rolls-Royce, Pratt & Whitney  mm. hade han god kunskap om de senaste tekniska lösningarna.

I slutet av 1950 talet när motorfrågan till nästa flygplan 37 kom upp, var min far med och utbytte sin information med flygmateriel verket.

General Nils Söderberg berättade för mig att man utnyttjade min fars kunskap om flygmotorer under många år.

En fråga som var uppe var om flygplan 37  skulle vara ett STOL eller VTOL flygplan,  beslut togs om att det skulle bli ett enmotor STOL flygplan med låg spec bränsleförbrukning

Vid den tiden valet skull göras fanns 4 motorer som kunde vara lämpliga allternativ.  På grund av olika omständigheter föll olika motorer bort och till slut blev valet den civila motorn från P&W JT8D.

För att få tillräcklig dragkraft till ett STOL flygplan av 37 s storlek behövdes  en dubbel strömsmotor med EBK

Flygmotor fick då på sig det stora arbetet att konvertera den civila motorn JT8D till en militär motor med EBK. P&W gav teknisk support under hela projektet.

Själv arbetade jag under 80 talet som kontrolling med RM8 experimentmotorerna i Flygmotors X-verkstad.

Under 70 talet arbetade jag en tid med motorprov av RM8 som provledare i rammriggen där vi kunde simulera M1,1 vid höjd 0. Det blev några timmar med max tänt EBK bla.

Jag var bla med om att genomföra cert povet av RM8B i rammriggen.

 


 


2020-12-19


Bosse AnderssonPå omslaget av senaste numret av Officerstidningen är rubriken "Pilotbrist i flygvapnet". Det är inte första gången

som vi hör talas om det. Redan på min tid på F13 i början på 80-talet var det pilotbrist. Vi hade ett förslag,

men det var väl kanske inte den bästa lösningen för vi behövde inte piloter som bara var bra på dogfight.2020-12-19/ kompletterat 2020-12-20


Anders Nylén    SAAB 37 Viggen


Vi har även frågat GEFS Viggenpiloter om sin känsla för SAAB 37. Vi tackar för de målande inläggen:


Ola Gynäs

Brutalt häftigt!


Skulle jag svara lite mer utförligt så är det en fantastiskt häftig maskin. Den är stor och full av imponerande ingenjörslösningar. Fundera över att få hela systemet runt reverseringen att fungera. Landställets utformning för att tåla höga sjunkhastigheter och därmed möjliggöra kortlandningar. Eller varför inte navigeringssystemet som hur otroligt det än låter fungerade bra. ABR (Automatisk BesticksRäkning) ett helt otroligt system som kontinuerligt räknade acceleration i x-,y-, och Z-led, visserligen i behov av fixar för att finnas ”på spåret” men ändå.

Motorn har sin egen plats, en osannolik skapelse som hämtas från civila marknaden, byggs om och anpassas för militärt bruk med en enorm EBK. Be Olle någon gång förklara bränslereglersystemet så förstår man storheten i anpassningen och alla utmaningar.

Flygningen var en sanslös upplevelse inledningsvis med hur mycket dragkraft som helst även om det tog lite tid att skramla igång allt. Efter en z3 start få ösa på upp till 10.000 m är en pirrig känsla de första gångerna.

Alltefter som flygtiden fylls på så blir man mer och mer avtrubbad och tycker att det är väldigt naturligt allt som Viggen orkade med men när jag återkallar de ursprungliga intrycken så framstår fascination över ett fantastiskt flygsystem som kvarstående smak.Bosse Andersson

Svårt att sammanfatta i några ord eller meningar. För det första håller jag med Ola att det är en fantastisk ingenjörskonst, allt ifrån mekaniska stötstänger till ettor och nollor i all elektronik. JA 37 var på sin tid kanske ett av världens bästa systemflygplan. Ja, superlativen är många om detta flygplan, men skall jag försöka sammanfatta det hela i några ord/meningar får det bli som följer:

Ett enormt kraftpaket. (Under utprovningen på F13 flög vi överljud på 500 m över Östersjön. Att då behöva dra av gasen för att inte överskrida max indikerad fart, 1450 km/t, det var häftigt).

Förarvänligt. (Lättfluget, alla knappar och reglage satt på rätt ställe).

Bra vapensystem. (Kanske det bästa som fanns på den tiden).


Tycker Ola sammanfattar det hela på ett mycket bra sätt - kan bara hålla med BRUTALT HÄFTIGT.   

Enligt min mening avvecklades JA 37 alldeles för tidigt.


Bifogad bild tycker jag visar det jag försökte beskriva. Ett enormt kraftpaket - och då menar jag flygplanet, inte lilla jag med min tunna biceps.


Marcus Björkgren

Strålande solsken, blå himmel, obegränsad sikt. Längst fram i en fyrgrupp på låg höjd norrifrån över Vänern mot Såtenäs. Fart 700 km/h. Vid strandkanten - tänd zon 3. Vid bankorset drygt 1100 km/h (M 0,9). Spaken bakåt, 60 grader stigvinkel. Tre kamrater till i backspeglarna. På 8000 meter med Såtenäs rakt under sig ytterligare lite spak bakåt, övergång till några halvrolllar tillbaka till lägre höjd. Kort sväng via Gälle udde. Utbrytning över plats & lunch på mässen.


FLYGARGLÄDJE a’la Gustav Blå...Roger Möller

Svårt eller nästan omöjligt att beskriva, måste nästan upplevas!

Ibland när jag ser på detta under av flygmaskin, skapad med dåtidens teknik, blir jag nästan stum av beundran över tillverkaren och att JAG har haft förmånen att försöka tygla detta sagolika ”monster”!

Den enorma accelerationen, den eleganta kabinlayouten, fältmässigheten, bestyckningen, tryggheten med fungerande system och räddningssystem samt att hela systemet med service, underhåll, klargöring var sååå långt framme redan då—- UNDERBART!!!

Med vänlig hälsning, ”Ramjet”Jan Wikström

En euforisk känsla infann sig när man tände upp EBK:n i JA 37. Motorns stora bypass-förhållande och den extra fläkten jämfört med RM 8A gjorde att EBK:n fick mycket frisk luft att elda med.

AJS 37 navigeringssystem terrnav hade häpnadsväckande prestanda utan hjälp av satelliter. Man hittade oftast fram till målet med 5 meters felmarginal. Tyvärr fungerade det bara inom Sveriges gränser och inte över vatten.

 Hälsningar från en som flugit alla versioner av Viggen.

 

Thorbjörn Engback

Fantastisk aerodynamik, lättfluget. Taktisk presentation. Hög säkerhet på alla system.


Alla vi som gick från ett äldre system typ A 32 och J 35D/F upplevde en sanslös höjning av kvalitén  på våra stridsflygplan. Man hade för första gången brytt sig om förarmiljön. JA som hade digitala system fick hela tiden bra uppdateringar. Siktlinjesindikatorn gjorde att man alltid hade koll på sitt längre i luften. Hälsningar Thorbjörn Engback, JA 37 1007 timmar 1981 till 1992. 

JA37 "David Svart" från F4
Rote SF37 från F21 över Kebnekajse
Landande rote JA37 från F17
3 grupp 37 från F21, SF37 Akktu Stakki, AJS37 och SK37
4 grupp AJ37 över F7 ledda av Christer Hjort
AJS37 från F10 fotograferad från rampen på TP84
AJSH37 från F10
AJS37 "från 1 a division F10 "The Show Must Go On"
4 grupp AJ37 från 2 a divisionen F6

2020-12-19


Bild från Olle Sörme


Skickar en NYC bild tagen på väg in till La Guardia-flygplatsen. När LGA landar söderut på bana 22 får man ofta flyga in längs Hudson-floden på 4000 fot, förbi hela Manhattan innan man sedan svänger österut över the Bronx. En vy man aldrig tröttnar på! 

2020-12-19


Spitfire


Nu har vi kommit fram till nr tre bland våra favoritflygplan. Och det är nog det mest berömda från andra världskriget - SPITFIRE-.

Otaliga böcker och filmer har gjorts om detta flygplan som även fanns i Sveriges flygvapen med beteckningen S31.

Du kan läsa mer här:


Supermarine Spitfire – Wikipedia

2020-12-13


Roger Möller har gjort ett tillägg i inlägget om Concorde från 2020-12-04.

2020-12-12


Annica Essunger ger oss detta tips: 


I dessa tider gäller de att hitta källor för intressant information,  detta gör Rune ett exemplariskt arbete med

med sina utskick.


 Jag har idag lyssnat på podden Fronten via Spotify med följande avsnitt: 

En bit ner i rulllistan från 30 juli finns två avsnitt Avro Manchester.  Mycket intressant!

Högst upp i listan finns än så länge två av fyra avsnitt Hawker Typoon. 

Dessa innehåller både fakta och historier som planen vart med om. Personen som läser upp detta har en vad jag anser

behaglig berättarröst.


Fronten | Podcast on Spotify


Man kan säkert komma åt dessa avsnitt på andra sätt än Spotify men fråga mig inte hur. 

Detta kanske kan lätta upp en annars gråmulen dag

Med vänliga flyghälsningar Annika


En som följt Annikas råd och lyssnat är Olle Sörme:


Eftersom jag hade en dag väl lämpad för poddlyssnande hann jag med fyra avsnitt av Fronten, varav två delvis handlar om GEFS-medlemmen Roger Möller! Kalla Kriget: JA37 Viggen vs SR71 Blackbird (Del 1 av 2) och

Kalla Kriget: JA37 Viggen vs SR71 Blackbird (Del 2 av 2).


2020-12-12


Inlägget om Runar Ramberg den 7 december är kompletterat med ytterligare minnen om Runar.  Scrolla ner och läs!
2020-12-09

Rune Pettersson uppmanade  våra medlemmar att  dela med sig av minnen om  35 DRAKEN!

 


Från Roger Möller kom följande:

 


Börjar med en länk!!


https://youtu.be/Gp2ZwEb-z4Y


Bara ljudet under motorstart- ojojoj😂

Draken var underbar på sitt sätt. Man liksom klädde på sig hela konceptet. Allt inom räckhåll och en styrspak som man finlirade med och hade stöd mot låret.

Accelererade otroligt med en smäll när EBK tändes upp vid flygning på lägsta höjd.  Finns massor att berätta men jag får återkomma, DOCK måste jag berätta om mitt första pass SK 35C. 


Under vår tid på FÖFS, FÖrberedande FältflygarSkolan på Ljungbyhed fick man en veckas motivationshöjande verksamhet på sommaren. Jag och några av mina kullare valde F16 Uppsala med avsikt att få flyga riktiga aerodyner. Vi hade ju ett x antal timmar SK 61 i bagaget. Nu skulle man som 17-åring!!! få ett luftdop av Guds nåde😂! 

Efter vedebörliga lektioner i nödåtgärder, utprovning av g-dräkt m. m. på Petter Blå skulle det ske. Till saken hör att jag några veckor innan läst ett reportage i en ”ansedd” dåtida herrtidning, av tveksam yttre, som handlade just om flygning med Draken. En kvinnlig journalist hade fått förmånen att medfölja och beskrev på ett mycket målande sätt denna ekivoka upplevelse. Jag mindes särskilt beskrivningen av starten som hon upplevde som våldsam och där g-byxorna stramade åt kring hennes lår redan i starten o fick dem att liknas vid Skogaholmslimpor!! Hujedamej, hur ska detta gå, ty redan in starten tycktes mina brallor inte funka. Inte f-n blev det några limpor😳

Nu finns det ju en testknapp för denna funktion som jag raskt nyttjade o då fick även jag limpor😂🤭

Sedan följde ett pass med avancerad flygning av aldrig tidigare skådat slag samt överljudsflygning så klart!! M 1,55

i en ”aluminiumburk”.!  KLART godkänt. Inbromsningen när man släckte EBK:n i överljud kan liknas med en tvärnit med bil. Otroligt vilket motstånd luften ger. Nästa tvärnit blev landning med bromskärm. Minst lika otroligt😳

Nöjd och belåten efter landning kom ju eftertankens kranka blekhet- ”kommer jag någonsin att klara detta”?? Förhoppningsvis!

Något senare samma dag var det bad o lek i F16:s badhus där flygchefen mötte upp och konstaterade, när vi bytte om: ”Jag ser att ni har flugit idag, det var väl kul”?!

HUR kunde han se det??!!🤔

Jo, vi såg ut som babianer i ”räva” och på våra armar där blodet pressats ut av de höga g-krafterna och jag kan så här i efterhand nämna att det var inga 7 g som uppmättes den dagen. Det var allt ett par till....


Med vänlig hälsning, 

Roger, Drakriddare😂
Nästa bidrag kommer från Jan Wikström


J 35F är det flygplan jag flugit mest. Flög som bäst i M 0.9. Den trånga kabinen var en perfekt arbetsplats när man väl fått ner

kroppen och spänt fast sig. Man behövde aldrig sträcka på sig för att nå knappar eller reglage. I raketstolen satt man bekvämt tillbakalutad. Den var räddningen ner till lägsta höjd om man fick problem. 

Thorbjörn Engback delar med sig av detta:


J 35 Draken var ett svårt flygplan främst i lägre farter. 700 km/t och över var den bra. Beväpningssytemet mycket föråldrat.

35 J fick ett lyft men den flög jag aldrig. Alla Drakar var sneda och vinda, man kunde inte bättre på den tiden. Hög landningsfart

kunde ställa till det men bromsskärmen var bra. Missade aldrig någon skärmtagning. Fick dock en riktig otrevlig resa på F 13 bana 15. Fläckvis is på banan, sidvind från höger, drog skärm och får ett kast så flygplanet vrider sig 90° höger.

Allt går så fort  men man höll alltid kvar handen på skärmspaken. Jag drar en gång till och fäller då bromsskärmen och

flygplanet vrider upp sig i banrikningen så det gick bra. Fick lite puls, trodde jag skulle hamna ut i gräset.

35 ff med 1215 timmar på typen. 1971 till 1981. 

Per Norelius skriver följande:


Ska berätta hur det var när J35 Draken landade på Kungliga Västgöta Flygflottilj.

Det började för min del 1972, vi hade utbildning på version J35B från Kungliga Södertörns flygflottilj F18 i klargöringstjänst

A-service och ett flygplan hade flygets över till F6.

En flygtekniker hade åkt från F18 med bil och var våran lärare, utbildningen genomfördes under 2 dagar.

Efter första dagen teori och miljökännedom och dag 2 var det klargöringstjänst, A-service mellan flygpassen.

För att få utbyte för Piloterna så hade en ytterligare J35B flygets över till F6. Flygplanet var enkel att klargöra och vid tankning

var det 2 st. gröna lampor vilka skulle tändas på tankningstablån när bränslesystemet var fullt. För att träna montering av

ny bromsskärm vid landning och därefter vid sättning. Återställning av spak i kabin och sedan trycka in skärmen i kullåset och stänga luckorna på bakkroppen.


Senare under åren kom alltid F10 med sina J35F när de skulle upp till Vidsel eller på hemväg fredag eftermiddag.

Förbandet gillade oss mycket pga. att vi tog emot dom på fredag eftermiddag. En Pilot på Johan Blå uttryckte det på följande vis.

Citat: F..n ni är det ända förbandet i som har öppet en Fredag eftermiddag i hela Sverige, vilket vi hade stor nytta och tillmötesgående när vi var på F10 med våra 32or och 37or.


Skillnaden var att J35F tanktablå hade 5 st. gröna lampor vilka skulle vara tända när systemet var fullt. Vid ett tillfälle slutade

startsystemet (Vätskestart med Isopropylnitrat) att fungera på en J35F och det innebar att personal från F10 fick komma och byta start motor. Skillnaden mellan 32 och 35 var att med samma startsystem, kunde start motor bytas med motor på sin ordinarie

plats genom luftintaget på 32 Lansen, tidsåtgång ca. 2 timmar. Detta kunde inte genomföras på en 35 Draken , så det var motor ur. Ungefärlig tidsåtgång var 3 dagar.

  

Kuriosa

Det fanns även röd och gul lampa på tankningstablån.

Bränslesystemets ventiler kunde stå i Stängt läge, Tankningsläge och Flygläge.

 2020-12-07


Jan-Eric Ramberg har delat med sig av följande:


Den 1/7 1940 började min morfar Göran Hermansson som en av de första

civilanställda på den nyuppförda flygflottiljen.

Familjen fick flytta in i en lägenhet i det nybyggda B17 med

hypermoderna faciliteter som tvättmaskin och vattenclosett

Han var anställd som 1:e eldare (panncentralen)

med en årslön på 2739:-. I oktober 1948 övergår han till att bli

biträdande maskinist med en månadslön på 522:- inklusive tillägg.

1954 kom även en ung vicekorpral till Såtenäs.

Runar Johansson (från 1963 Ramberg) min far,

förutom diverse flygvapnets skolor blev han F7 troget

fram till pensionen 1993.Vi i GEFS minns Runar som en flitig och alltid positiv medlem. Han gjorde även en stor insats för Såtenäs museum.

Jan-Eric berättar att hans intresse för det militära uppkom när han växte upp utanför Eskilstuna under andra världskriget. I närheten fanns ett läger för ryska flyktingsoldater som lärde den 8-årige Runar att exercera. Han inledde sin Flygvapentid som trupputbildare i Västerås och kom 1954 till Såtenäs.


Efter ett tag blev han flottiljpolis med brandberedskap var tredje vecka. Runar lärde känna många på F7 genom åren och Jan-Eric minns att han blev ofta stoppad på stan av gamla beväringar som ville hälsa och  prata några ord om sin lumpartid. Och man märkte både på GEFS och Museet att Runar hade ett mycket bra minne för både händelser och personer.


Runar Ramberg avled 2015 efter en kort tids sjukdom. Han var en härlig man!


Rune Pettersson


                                                  ------------------------------------------------------


Jag hade förmånen att lära känna Runar på en av alla de kurser jag genomlidit. Han var en MYCKET omtyckt o duktig ”elev” på vår kurs i Uppsala, F20. Runar blev omgående vald till kursens förtroendeman och skötte den uppgiften med den äran. En ”vit” man som man säger😜


Roger  Möller


                                                  ------------------------------------------------------


Jag har själv haft förmånen att få jobba med Runar Ramberg som chef då jag gjorde min värnplikt på F7 Brand & Räddning under 1979 (Omgång 791).

Vilken trevlig och mycket duktig och rättvis chef han var, och det var så roligt när jag många år senare var på besök på F7 museum

med min far Bengt Nylén, då mötte vi Runar och hade ett mycket trevligt samtal och han kom mycket väl ihåg mig och mitt stora flygintresse

och att jag fotograferade flygplan !

Jag bifogar ett par bilder från min tid som värnpliktig på Beredskapspluton på F7.

Bild1) Räddningsstyrkan 1979 utanför Brandstationen på F7 med Runar Ramberg till höger och med undertecknad bredvid Runar i övre raden.

Bild 2) Undertecknad, 307 Nylén på Räddningsbil 914 utanför Brandstation på F7

Bild 3) Övningsplatsen på F7 under släcknings/räddningsövning av en S32 med Runar Ramberg som chef 1979

Bild 4) Min far Bengt Nylén under sin tid på F7

Bild 5) Min far var elev nummer 1 på den nya Flygmekanikerskolan i Mölndal, min far är nummer 3 från höger i nedre raden och hans goda vänner 

Roland och Ville Andersson är nummer 1 och 2 från vänster i nedre raden.

Bild 6) Flygmekanikerskolan i Mölndal, min far står under vingen på J11'an från 2'a divisionen F9 som man fick att skruva på.

Bild 7) Vicekorpralskolan F7 1945- 1946, min far är nummer tre från vänster i övre raden.


Anders Nylén