C F7, Malin Persson sammanfattar år 2020

En Annandagshälsning från Essungers GårdLars Essunger höll i en mångårig tradition med flygmöte på Annandagen. Det var flygfilmen från Fairford, smarriga tårtor och ett flygquiz.

Därför är det extra roligt att vi har fått en annandagshälsning från Lars döttrar Linda och Annika med familjer.

Och från gården Lilla Djusås där många av oss har njutit av Tina och Lars gästfrihet./Rune
Året 2020 är ett märkligt år för oss alla, men på Essungergården rullar det på som vanligt trots allt. Vi ,Linda och Annika, döttrar till Lars,

har förmånen att driva gården vidare tillsammans med våra familjer efter att Lars lämnade jordelivet 2019.

Vi bedriver spannmålsodling och skog som vi är uppväxta med, jag Annika driver pappas företag vidare i egen regi, Essunger Palldepå,

Linda har i år startat en gårdsbutik med försäljning av blommor och växter, Lilla Djupsås Bladwerk. Just detta år har vi

förstått ännu mer hur bra vi har det på landet. Vår bas är långt ifrån kollektivtrafik och storstadsstressen, på så vis rullar vår verksamhet

på som vanligt trots pandemi. 

Flygåret har ju varit minimalt, jag har varit vid stenkullen vid f7 fem olika tillfällen för att få se ospreyen under övningen med

amerikansk besök men utan resultat. 15 augusti kom dock team sk50 rätt över gården på väg mot Göteborg, då släppte jag

allt och sprang till position där ja kunde se dom så länge som möjligt. 

När det var dags för Årets julgran över f7 gjorde dock jag och Göran Lundmark allt vi kunde för att maxa dagen,

vi såg starten på f7, åkte sedan till Vara såg överflygningen där, tillbaka till f7 för överflygning och sedan landningen.

Stolta flygnördar!

 Oerhört trist tycker jag är att vi inte kan arrangera våra gefsträffar, men vi håller ut och tiden går fort, snart kan vi nog mötas igen!

Rune gör ett enormt bra arbete med utskick med intressant fakta. Det tackar vi för! 

Pappa Lars brukade arrangera flygträff på annandagen, då detta nu är historia vill vi från gården ändå skicka Gefs medlemmar

en hälsning om en god jul och ett gott nytt flygår med bildbevis om att här rullar det på. Allt gott !


Med vänliga flyghälsningar


Annika & David, Linda & Håkan, Sara, David, Tina och katten Erik (nr 2 i maskintåget). 

23 februari


Årets andra riktiga GEFS-möte samlade drygt sjuttio vetgiriga åhörare och bjöd på en strålande kompott av flyg.

(och som vanligt "gofika", som i och för sig betalas av den enskilde förättningsmannen/kvinnan).
Jan Landin inledde med att berätta om sitt minst sagt sagt varierande flygarliv. Alltifrån tidiga ungdomsårs segelflyg i

luftrummet kring Kiruna till sjöoperativa räddningsinsatser över Östersjön. Efter antagning till pilot i FV blev det spaningsuppdrag med S 32

samt SF/SH 37 som arbetsredskap. En viss otrohet gentemot flygvapnet infann sig då Jan under ett antal år tillhörde Kustbevakningen

och hör o häpna, TULLVERKET! Nåja, Jan är förlåten. Han återgick ju till FV med HKP 10, Superpuma, som arbetsredskap. Inte alla förare i FV hinner dessutom med att tjänstgöra som flyglärare på F5 Ljungbyhed samt som lärare på TFHS. (TrafikFlygarHögSkolan, ger mig kalla kårar bara jag skriver om den. Den klart värsta kurs jag genomfört/lidit i FV under 38 års tid som pilot).


En allvarstyngd berättelse om Estoniaolyckan, 940928, där Jan med besättning var första räddningshkp på plats från FV, gav nog alla en tankeställare. Dylika insatser glöms inte bort så lätt! Med 54 år i luften, 9360 flygtimmar, 103 skarpa räddningsuppdrag

samt 21 flugna flygplantyper har man helt klart rätt att kalla sig pensionär och resa runt och underhålla oss vetgiriga "flygnördar"!

"Very well done"!!!Familjen Urban Sörme var väl representerad denna söndag där sonen Olle lurats att berätta lite om sin verksamhet som civil pilot

overthere". (Southwest Airlines). Huvudsakligen förklarades dock för oss om de problem som Boeing haft och har med sitt

skötebarn B 737 Max och dess system MACS. Helt klart kommer företaget att förlora många dollar innan problemen är lösta samt att trovärdigheten kraftfullt naggats i kanten.


Urban själv hade tagit på sig den grannlaga uppgiften att förklara hur planeringsarbetet inför en flygning genomförs. Efter att ha

presenterat hur man behöver ha koll på: Väder, vindar, temp, lufttryck, bankonditioner, STARo SID (ut- och inlygningsvägar), flygleder,

bränsle, vikt och balansberäkningar och F-n o hans moster är jag tveksam till om någon GEFS:are någonsin kommer att beställa en

charterresa igen!! Jag är skeptisk!!

Efter detta teoripaket delade Urban med sig av de flygfarkoster som ligger honom, och oss, varmt om hjärtat genom att visa fina bilder av "aerodyner".


Sedvanliga hedersbetygelser delades ut genom Runes försorg samt meddelades att nästa möte blir en Måndag med i nuläget

tveksamt datum. Kallelse kommer som vanligt. Föredragshållare då bli Stf C F7. Ett antal fina böcker och tidsskrifter fanns på plats för den

vetgirige och jag gissar att en del blev kvar till framtida försäljning.


(som parentes kan nämnas att det är andra gången idag som jag försöker skriva ned vår verksamhet. Lyckades med konststycket

att "deleta" hela förra utgåvan! Jag är INTE bitter)!
Väl mött nästa möte...

              

                   Jan Landin                                                                          Urban Sörme

Olle vid B 737 Max.

Jan vid räddningsinsats Estonia.

Urban vid Flightradar 24.


26 januariSignalspaningAnders Hjärp.

733. Specflygdiv. Malmen

Ääänntliigeen är "julledigheter, nyårsfirande, tomtar och trolltider förbi" !!
Anders, som gästat vår förening tidigare, kom till oss vid 20-talets första GEFS-möte för att lära oss allt om spionagets ädla konst.

Nu är det ju så att UNDERRÄTTELSEINHÄMTNING INTE är att klassa som spionage!! Så det så!
Vår vän och medlem Lars-Erik Fagerholm, som är en mycket belevad man, pratade i tungomål om SEMANTIK!?

JAG tror han menade SEMIAKTIV! DET vet i alla fall jag vad det är!!


Anders har, som så många andra föredragshållare, en gedigen bakgrund med erfarenhet från Viggar o Gripar innan han hamnade i "transportskrået". Med ett kunnigt framträdande reste vi galant från hans start som blivande STRIL:are till hans fortsatta karriär,

där han nu är pilot på våra spio...signalspanare!!


Helt klart ligger spaningens gamla devis: "Utan spaning ingen aning", som en klar tråd genom föredraget. Mycket sker i vårt närområde

men även vid andra konflikthärdar, där vår resurs är en viktig informationskälla när, så småningom, FRA kan utvärdera aktuellt underlag. Vem kunde förresten tro att gamla B3 var vårt första signalspaningsflygplan. Så tidigt som 1946!! DC 3 och dess öden är vida känt.

1952 skedde ju som bekant nedskjutningen av 79001. Vad är då så viktigt med und. inhämtning?
Kommunikation och telesignaler har en betydande funktion i alla led. Att kunna tyda vad som sägs och att tolka signaler,

frekvenser m.m. ger möjlighet att analysera och utveckla egen taktik och teknik för att skapa egen handlingsfrihet. Dessutom är det mycket viktigt att förstå och tolka "normalbilden" i vårt område för att ligga på förkant när något avvikande är på gång.


Efter vår kraftfullt mättande fika testades våra kunskaper i ett FRUKTANSVÄRT svårt "quiz". Min blygsamhet förbjuder mig att ptata mer

om just detta!!


Anders, som nu har några svåra månader framför sig att utbilda sig till major, tackade för sig och lämnade mot Kungl. Hufvudstaden.

Lycka till med den fortsatta karriären och på återseende säger vi.
Vår livmedikus och mycket duktige fotograf samt föredragshållare Ulf, informerade kort om Swedish Air Force Historic Flights förehavanden.

Bland annat med, som vanligt, fina bilder på "våra" aerodyner. En snabb info om en Julresa till Moskva hanns med det också.

Såklart till fina bilder. Tack Ulf!


Rune informerade om kommande verksamheter där vi kan se att vårens begivenheter som vanligt är späckade med intressanta möten.

Ser fram mot detta....
Anders väg till SIS-divisionen


"No comments"
Denna ruta avsiktligt lämnad blank!

Ps. Göran Theanders bror, Thomas, flög sitt sista pass, vilket naturligtvis uppmärksammades med en överflygning av Kulturhuset och övriga Grästorp!

2019


5 december


VÄRNKRAFT 


Allt startade januari 2017 genom Försvarsberedningen där alla de politiska partierna finns representerade.
I den rapporten ”VÄRNKRAFT” föreslogs en ny krigsorganisation från 2021. Den beräknades vara fullt genomförd i slutet av perioden 2026–2030.
Den 14 Maj 2019 lämnade Försvarsberedningen sitt förslag på Försvarsbeslut och inriktning.
4 juli lämnades förslaget över till Försvarsmakten för att få synpunkter på ekonomin. Beredningens förslag var att Försvarsanslagen skulle upp till 84 miljarder kronor 2025, med en årlig ökning med 5 miljarder (idag 54 miljarder). Försvarsmakten hade hjälp från FMV och Ekonomistyrningsverket (ESV) under analysen.
Försvarsmakten hävdar i sin analys av Försvarsberedningens förslag att verksamhet för uppemot 55-60 miljarder, inte ryms inom ramen. Det anser även Ekonomistyrningsverket. Ovanpå det kommer 5 miljarder för Försvarets radioanstalt, Försvarets forskningsinstitut (FOI) och Rekryteringsmyndigheten.
Ekonomistyrningsverket (ESV) skriver i sin rapport om läget att tillskotten som aviseras är stora. De kommer att innebära att försvaret växer kraftigt, men:
"För att åstadkomma ett genomförbart försvarsbeslut är det dock nödvändigt att under åren 2021-2030 prioritera bort eller minska ambitionen i verksamhet som Värnkraft beskriver. ESV bedömer att det rör sig om belopp i storleksordningen 60 miljarder kronor."
Utdrag ur Försvarsmaktens förslag till prioriteringar utifrån Försvarsberedningens slutrapport VÄRNKRAFT:
Flygvapnet
Utveckling 2021–2025
Under perioden 2021–2025 utökas grundorganisationen med en fjärde flygflottilj och med att F16 utvecklas som organisationsenhet ur dagens Luftstridsskola (LSS).
Dagens LSS kvarstår inom F16.
Från 2021 till 2030,vidmakthålls sex stridsflygdivisioner.
I perioden till 2025 ökar flygförbandens förmåga i huvudsak genom materiella åtgärder kopplade till att JAS 39 C/D minst vidmakthålls till 2030.
Därutöver genomförs åtgärder som förstärker flygbasskydd, flygbaser och sjukvårdsförmåga samt förmågan att verka från militära flygbaser genom spridning.
Krigsorganisationen förändras genom att transport-och specialflygdivisionen omorganiseras till tre divisioner (en transport-, en special-och en statsflygdivision) samt att det inom Helikopterflottiljen utvecklas tre helikopterskvadroner som krigsförband.
JAS 39 C/D nyttjas även i skolflygsystemet som Advanced Trainer Aircraft (ATA).
Flygtiden för JAS 39-systemet ökas bl.a. för att tillgodose ett ökat utbildningsbehov av stridspiloter efter en längre period med lägre grundrekrytering.
Förstärkning av förmåga till grundutbildning av värnpliktiga påbörjas från och med 2022. Därtill planeras, i perioden 2021–2025, anskaffning av ett nytt propeller-/turbopropflygplan, en s.k. Basic Trainer Aircraft + (BTA+), för den grundläggande flygutbildningen.
Genom införande av nya ledningssystem, anpassade för luftstridskrafterna, ökar den operativa förmågan.
För stridslednings-och luftbevakningsbataljonen föreslås åtgärder som förstärker flera basfunktioner.
Utveckling 2026–2030 i perioden efter 2025 vidmakthålls JAS 39 C/D samtidigt som JAS 39 E blir operativ. Flygstridskrafternas uthållighet i luftoperationer ökas genom ökad anskaffning av kvalificerad ammunition. Därutöver anskaffas uppdragsspecifik materiel för JAS 39-systemet, bl.a. långräckviddig bekämpningsförmåga.
I perioden 2025–2030 förstärks även förmågan till underrättelseinhämtning och spaning genom omsättning av spaningskapslar samt anskaffning av ersättare till ASC 890.
Sjöoperativ förmåga stärks genom att helikopter 14 uppgraderas under perioden 2026–2030 med taktisk datalänk och lätt torped vilket medför att ubåtsjaktförmågan ökar. För helikopter 15 och 16 genomförs en mid-life update (MLU). Förmåga till taktisk flygtransport stärks bl.a. genom att simulatorn till TP84 anskaffas.

Sammanfattning
Det blir en intressant tid, (politiska inspel) fram till att Försvarsbeslutet inom budgetpropositionen hösten 2020 läggs fram till riksdagen för beslut.
Observera att ovanstående är ett svar från FM på rapporten VÄRNKRAFT efter att FM har analyserat den.


PMinnesanteckningar: Per Norelius

Rune och Marcus "Mackan" Björkgren nöjda efter dagens genomgång
24 november


Richard CarlqvistEn mycket gripande historia från en mycket aktiv Gripenpilot fängslade en månghövdad publik denna gråmulna och

dystra novembersöndag. KUL att Richard Carlqvist lyste upp med en sann historia ur ett flygarliv som mycket väl kunnat få

en helt annan utgång. Den händelse som är varje flygares mardröm, att behöva lämna sitt "Viggskepp" , samt gå ett

eget okänt öde till mötes, är inte vad man har tänkt sig när man vaknar på morgonen. Kollisionen som Richard beskrev så

målande och intensivt fick nog alla att känna kalla kårar längs med ryggraden . Härligt att de båda inblandade kunde stå på egna

ben och återkomma i flygtjänst igen. Väldigt typiskt också att höra vilka fullständigt ologiska handlingar och tankar som for

genom Richards huvud när han väl stod på moder jord igen. Något i stil med : "Det här kommer jag att få faan för"!!


Richard beskrev även svårigheter samt möjligheter att utbilda utländsk personal som ska hantera JAS 39 Gripen. Det finns ju

förutom språkbarriärer även hierarkiska motsättningar som måste övervinnas, inte minst för asiatisk personal som normalt sätt är

"rädda att tappa ansiktet". Även öppenhet och ärlighet när man "gjort bort sig" skiljer sig väsentligt hos vissa nationer.

Där är vårt system med öppna och ärliga DA-rapporter (driftstörningsanmälan) världsledande och kopieras faktiskt till viss del

av exv. svensk sjukvård.
Tacksamt kunde vi även förstå att TP-84 divisionen helt klart var en avgörande faktor för "Jasarnas" möjlighet att ta sig över Atlanten

och tillbaka till Såtenäs. Detta äventyr utspelade sig 2003 i samband med 100-årsfirandet av Kitty Hawk-flygningen. "Gammal är äldst"

står sig även här!! (senare har ju 39-or åkt över fler gånger mha. lufttankning)!
Utan att frossa i detaljer så gjordes klart att FV står inför en hel del problem inför kommande utbildningar av piloter m.m. inom vårt

eget system. Vilket flygplan skall överta SK 60:s roll i kommande utbildningsprogram. Låååånga utbildningstider för flygande

personal är även det ett problem där en del faktiskt hoppar av innan de överhuvudtaget hamnat i sitsen. Tråkigt!!


Återinför FÄLTFLYGARE igen så är problemet löst! Kom ihåg att lösningen kom från GEFS!


Mycket intressant är även det faktum att Richard är chef över den division som framgent blir utbildningsdivision.

MÅNGA pensionärer där.....(se bild nedan)


                             Framtidsflygare                                                                                       Låånga leveranstider!


Rune lät meddela att det inte blir någon GEFS-film annandag jul. Extrainsatt möte sker 5/12 då Marcus Björkgren ska

prata framtid och ekonomi inom FM och FV.

Första möte 2020 sker 26/1. Innan dess ses vi på barrikaderna i samband med F7 årsorientering, 12/12, för de som kommer att delta.


GOD JUL o GOTT SLUT 2019!
Okay då! GOTT NYTT ÅR 2020 också. På återseende....


10 september

Mot Normandie!En stor skara åhörare hade trotsat FARS DAG för att istället bevista Grästorps Kulturhus där GEFS sammanstrålat.
Eller var det det som var FARS DAG??!!
Hursomhelst, ett mycket givande och inspirerande föredrag av Göran Theander med Ove Larsson som "co-driver".
På ett initierat och medryckande sätt, och med en hel del skratt, blev vi som åhörare klart medvetna om att här talar en mycket

kunnig entusiast om fordon som inte alltid beter sig som det är tänkt! Efter diverse motstånd från Görans Dodge (se bild nedan)

anträddes fordonsmarchen via Göteborg med färja till Gent i Belgien. Därifrån vidare mot Normandies stränder med en hel del

intressanta besöksmål på vägen. Vid staden Dieppe mönstrade Ove Larsson, (F7 Gårdsmuseum bl.a.), på som bisittare och navigatör.

En inte helt enkel uppgift med klent kartunderlag och stöttning av Google Maps!
Väl på plats vid stränderna för de allierades landstigning, den 6.e Juni 1944, bevistades ett flertal monument och minnesmärken som vi

kunde ta del av med hjälp av många och fina bilder. Tack för det!
Anledningen till denna resa var naturligtvis att närvara vid minnesdagen, 75 år, sedan de allierades landstigning.
Ett företag som innebar många förluster i människoliv men som ändrade världsbilden och Europas utseende på sikt.
Göran berättade med stor inlevelse och kunnande om de olika platserna runt Normandies stränder och tog hjälp av Ove

när det behövdes. Efter välförättat värv anträddes hemfärd mot Sverige igen . Ove via tåg och flyg, vilka Ove hävdade alltid var

i tid till skillnad mot våra egna kommunikationsmetoder. Göran via landsbygdsvägar mot Gent och vidare med båt till Göteborg.
En som vanligt mycket intressant och givande eftermiddag i GEFS samvaro var till ända, som vanligt något förlängd,
men vad gör väl det.....
Nytt möte redan om TVÅ veckor igen, 24/11, ses då.......!!!
                 Dodgen                                                                                  Hur var det nu igen?                              Ove Larsson

27 september


Tre Tenorer


Runes något överdrivna men roliga kallelse fick våra medlemmar att strömma till Kulturhuset i Grästorp.
Sextiosju (67) anmälda själar är ett bra betyg på att vi hade lyckats som sångaspiranter. Därav blev nu intet!
Stig Benjaminsson, med ett förflutet som Grästorpare, inledde med ett lååångt föredrag om sin tidigare mångskiftande verksamhet.

Mycket intressant och ett bra flygarliv med inblick i taktisk flygning som attackförare i Lansen, lärare på F20 i Uppsala, TP 84- pilot

och DivC vid Transportflygdivisionen F7, FN-observatör samt civilpilot vid BCJ med "top of the art-fpl" som avslutning. Klart godkänt!

Avslutade med att visa en film om TP 84 verksamhet under mestadels 80- och 90-talet som även visade att Stig är en duktig fotograf och redigerare. Härligt!!


Efter sedvanlig fikarast, som ALLTID är en upplevelse i sig, inledde Bo Andersson sitt föredrag om "Det svenska atombombsprogrammet".

Som alltid ett välregisserat föredrag som får åskådare att andäktigt lyssna och fundera igenom vad som sägs. Man kan nästan

tro att Bosse själv är utbildad atomforskare med "fissioner och fussioner" som specialitet. Mycket informativt och bra!

Frågan kvarstår dock-- Hade vi atomvapen........??


Med FEM minuter kvar av ordinarie mötesverksamhet kunde vi lyssna till Roger Möller som kort berättade om sina favoritflygplan

där vissa även hade beskådats i lufthavet under "stridslika" förhållanden. Huvudtemat var annars F 4F Phantom II ur tyska Luftwaffe

som haft den stora vänligheten att bevista F 13 andra Divisionen under tidigt nittiotal då Roger var Divisionschef på Martin Blå.

Kort men SNABB redogörelse för att JA 37 faktiskt var snabbarre än "Fantomen". Men det visste vi ju....eller?


Mötet avslutades med sedvanliga hedersbetygelser till "Tenorerna" och samtidigt passade Rune på att meddela att det är ett extra möte inplanerat redan om två veckor!! ALLTSÅ: Väl mött redan Söndag 10/11 !!!


 
1 september


TEAM 60


Lars Olin, fd Överste i Flygvapnet


Höstens, om man nu får säga så om första september, första möte gav en enastående inblick i Flygvapnets främsta uppvisningsgrupp:

Team 60.

På ett mycket humoristiskt och välbalanserat sätt fick vi redogjort för Lars karriär inom FV och framförallt en inblick i uppgiften att förevisa "en sexa Skåne"(jag skulle ju inte skriva det) som ju var TEAM 60:s högst inofficiella namn.
En omständlig resa med början som speaker och enskild uppvisningsförare till en fullfjädrad medlem och sedemera gruppchef för densamma. Smakfullt berättad om olika vedermödor med uppvisningar utomlands samt inspelningar av reklamfilmer i samband med lanseringen av SAAB:s dåvarande värstingbil, 9000 CD. Imponerande!29 september                                                                             Lars- Göran Dybäck och allas vår Rune                  


Då kriget parkerade på Hässlö
Det var rubriken på säsongens andra möte i Kulturhuset i Grästorp. Lars-Göran Dybeck, journalist, författare och flyghistorisk forskare från Västerås, gästade Grästorp den 29/9 och berättade om de amerikanska bombflygplan som under åren 1943-1945 nödlandade på olika ställen i Sverige. De flesta hamnade i Skåne och på Bulltofta. Efter att ha reparerats flögs de till Hässlö i Västerås där de ställdes upp på fältet. Som neutralt land var Sverige skyldigt att hålla flygplanen flygdugliga. Det gjordes med hjälp av amerikanska besättningsmän och varje månad flög man en kort sväng med flygplanen. Efter kriget flögs många flygplan hem till USA med amerikanska besättningsmän. I de förhandlingar som skedde mellan Sverige och USA inför frisläppandet ingick en uppgörelse att Sverige fick köpa 46 stycken P-51 Mustang. En del flygplan fick Sverige behålla och de byggdes om av SAAB i Linköping och togs över av SILA, en föregångare till SAS. En del av flygplanen flög också i de kurirflygningar som skedde från Bromma till Skottland i slutet av andra världskriget.
Totalt fanns ett 100 tal amerikanska flygplan i Sverige och över 1000 besättningsmän.
Efter Lars-Göran Dybeck berättade Rune om de amerikanska flygplan, ca 20 st, som kom till Såtenäs. Även de flygplanen reparerades och flögs sedan till Hässlö. Rune visade också bilder på amerikanska besättningsmän som bland annat var inkvarterade i Grästorp. Både Rune och Lars-Göran har haft kontakt med efterlevande till dessa besättningsmän i USA, vilket har varit mycket uppskattat. Intresset för detta är mycket stort i USA och de besättningsmän som blev internerade i Sverige är riktiga hjältar hemma i USA. ( Text o bild via Bo Andersson)


8 juli
Utflykt till B18haveri vid Vedum. Folke Johansson och Evert Kagerin berättade sina minnen från krashen 1949.


28 april
Svenska Flygbaser. Lennart Bergquist och Olof Pettersson berättade om uppbyggnaden av det svenska bassystemet, berättade minnen och anekdoter och visade simulatorflygning på Kosta och Rådabaserna.


7 april
Medlemmarna i GEFS blev inbjudna av F7 Kamratförening till Lidköing för att lyssna på Fredrik Hedén. Han berättade om sin tid som chef för F7, uppbyggnaden av Heavy Airlift Wing på Papa i Ungern, hur det var att flyga C17 och hur han sen blev samverkansofficer i US European Command.


24 mars
Roger Eliasson, chef på Aeroseum, berättade om bergsmuseets historia och framtidsplaner. Men även om sin tid som helikopterpilot under ubåtsjakternas tid.


7 mars
Vinterns andra studiebesök på F7 med 46 deltagare.


24 februari
Roger Möller inledde med att berätta historien om den SR71 som fick motorproblem över Östersjön, blev jagad av sovjetisk jakt men räddades av Roger och tre Viggenkollegor. Under hösten fick dessa den amerikanska Air Medal på USAs ambassad. Konstnären Åke Augustsson fortsatte och visade sina airbrushmålningar av främst GKNs flygmotorer men även av bilar med flyganknytning. Bosse Andersson avslutade med att berätta historien om "hjältarna från Telemarken" som sprängde tungvattenanläggningen i Rjukan 1943. Nytt publikrekord på ett GEFS-möte med hela 85 deltagare.


14 februari
Det första av vinterns två studiebesök på F7. 50 GEFS-are får först en briefing av Håkan Brandt och Dagge Hjellberg i Gripencentrum. Sen en promenad ner till hangaren för att detaljstudera en Gripen och pilotens säkmatutrustning.


9 januari
Malin Persson, Chef F7, berättar om sitt halvår som kontingetschef för Herculesstyrkan i Mali. Dessutom blir det en hel del om Såtenäs framtid och många frågor från den nyfikna publiken.


2018


26 december
Märkt av sin sjukdom men med ett okuvligt flygintresse genomför Lars Essunger årets annandagsträff. Fairfordfilmen, ett intressant flygquiz och tre smarriga tårtor. Det kom dock tyvärr att bli Lars sista GEFSmöte.


13 december
Återigen är GEFS medelmmar inbjudna till CF7 Årsorientering. Informationer, lucia, NOR och andra utmärkelser och en god jultallrik.


25 november
Olle Norén återkommer för att berätta om årets uppvisningssäsong för SwAFHF och vad som händer med veteranflyget på Såtenäs och Trollhättan.


21 oktober
Marcus Borg berättar om samarbetet genom åren mellan GKN ( Flygmotor, Volvo Aero) och Pratt & Whitney. Sen berättar Göran Theander om de flygningar med små Lysanderplan som gjordes under kriget från England för att stödja den franska motståndsrörelsen.


23 september
Två Viggenlegendarer berättar. Christer Hjort om test av kortbanelandningar med ringa bromsverkan. Ola Gynäs om vingbrotten 1974 och sitt flygarliv.


15 augusti
Lars Essunger visar bilder och berättar från årets Englandsresa, bla från RIAT Fairford.


3 maj
För att hedra Anders Linnérs minne sätter Grästorps Kommun upp en tavla på fundamentet till den Viggen som utgör blickfång vid infarten till Grästorp och Såtenäs. Anders kom med idén och var drivande i genomförandet. Tal av kommunalrådet och Håkan Brandt. Överflygning av en Lansen från SwAFHF. GEFS var delaktig i planeringen av minnesstunden.


22 april
Två intressanta programpunkter. Först Johan, blivande transportflygare inom Flygvapnet, berättar om dagens flygutbildning på Malmslätt. Sen Anders Nylén, en av Sveriges bästa flygfotografer, visar sina bästa och häftigaste bilder.


18 mars
Jan-Ola Nord, flerfaldig Sverigemästare, berättar om segelflyg och hans extrema distansflygningar.


25 februari
Tomas Karlsson från SAAB Aeronautics om det spännande samarbetet mellan SAAB och Boeing kring skolflygplanet T-X för US Air Force.


21 januari
Bo Andersson om en spännande och annorlunda flygning med Hercuels till Paraguay.


2017


26 december
Lars Essunger visade traditionsenligt årets Fairfordfilm. Därtill god tårta och ett spännande flyg-quiz.


14 december
GEFS medlemmar blev av Chefen F7 inbjudna att vara med på Årsorienteringen tillsammans med flottiljens personal och kamratföreningarna.


26 november
Stefan Rexling, flygchef på F7, om sitt flygarliv och vad som händer på Såtenäs.


22 oktober
Per Norelius berättar om sin karriär som flygtekniker, lastmästare på Tp84 och slutligen intressanta stabsjobb.

24 september
Christer Hjort berättade om sitt flygarliv, bla uppvisningspilot när Viggen var ny, flygchef på F7 inför Gripen och avslutade som chef på F15. Nytt publikrekord med X deltagare.


16 augusti
Extra flygmöte då Lars Essunger visade bilder från årets Englandsresa, bla från Fairford. Ulf Nylöf höll en bejublad betraktelse över kvinnliga flygare.

https://drive.google.com/file/d/19zLKlE0b-S48M3TrV3lP_CX6KwpXaovQ/view


23 april
Studiebesök på Ledningsplats Björn i Jung. Härifrån leddes Första Flygeskadern och fyra GEFSare som tjänstgjort på Björn berättade om sina minnen, Bo Andersson, Urban Sörme, Per Norelius och Kristina Rudolfsson.

Bilder här våren 2017
bad vi om en frivillig medlemsavgift om 100 kr. När vi var på Sparbanken räckte överskottet på fikat till sällskapets omkostnader men nu när vi är i Kulturhuset har vi inga sådana inkomster. Under våren fick vi in tillräckligt med frivilliga medlemsavgifter för att köra sällskapets verksamet några år till.


19 mars
Johan Lupander återkom och berättade om hangarfartyg. Johan är mycket kunnig i ämndet och har bla skrivit en bok om hangarfartygsslaget vid Midway 1942.

24 februari
GEFS-medlemmarna Urban Sörme och Ulf Nylöf förmedlade "Flygglädje" vid en Kulturonsdag. 126 intresserade åhörare tränges i Grästorps Kulturhus.


19 februari
Herculesträff. TP84piloten Roger Möller har engagerat en hel besättning som berättar om sina arbetsuppgifter; navigatör Robert Persson, flygmaskinist Herbert Hartman och lastmästare Anders Stenström. Dessutom kommer Håkan Brandt och berättar om klarerarens jobb.


8 februari
GEFS-medlemmarna inbjudna till F7 Såtenäs till ett seminarium för att fira att Viggen fyller 50 år. Intressanta talare, Viggenuppvisning av Stellan Andersson och avslutning på Parkmässen.


22 januari
Bengt Hermansson återkommer och berättar om Heinkel 111. Dessutom om hans jobb på Svedions och Flygvapenmuseum.


2016


26 december
Lars Essunger visar filmen från RIAT Fairford. Som bonus visar Ulf Nylöf en hisnande film med Svetlana Kapania, rysk aerobatic champion.


22 november
Lars Helmrich, flottiljchef F7, berättar om när svenska Gripar deltog i den amerikanska flygvapenövningen Red Flag.

23 oktober
Sven Stridsberg har skrivit den Lansenbok som SFF ger ut som Flyghistorisk Revy. Inför 72 GEFSare berättar han om 32an och får många frågor från publiken där många har flugit eller mekat med Lansen.


25 september
Teknisk träff. Till Ulf Nylöfs bilder berättar Henrik Bergman och Martin Johansson om den tekniska tjänsten inom SwAFHF. Evert Kagerin om hur det var att meka B3. Kenneth Zetterlund om renoveringen av en 18cylindring Bristol Herculesmotor.


4 augusti
Extra flygmöte då Lars Essunger visar bilder från årets resa till Fairford, Tangmere, Brooklands och örlogsbasen Portsmouth. Ulf Nylöf visar fina bilder från Flygvapnets 90-årsfirande i Stockholm.


9 maj
Studiebesök på Trollhättan Vänersborgs flygplats. Info av chefen Anna Råhnängen, visning av byggnader, flygledning och maskinpark.


17 april
Per Götell om hur han i somras hoppade fallskärm från en DC3a över historisk mark, Arnhem i Nederländerna. Göran Theander visar film om den kanadensiska Lancastern som i somras flög över Atlanten för att flyga rote med den brittiska.


16 mars
Markus "Mackan" Björkgren återkommer. Han har nu utsetts till stf flottiljchef för F7 och berättar bla om vad som kommer att hända på Såtenäs när man nu åter blir ett krigsförband.


28 februari
Pia Björnsdotter Johansson, meteorolog på F7, berättar om vädertjänsten på en flottilj och fick svara på många frågor från GEFSarna.

3 februari
Studiebesök på stridsledningen Blueshark i Gripencentrum på Såtenäs. Bra visning där vi får följa en fiktiv strilinsats.


24 januari
Hans Katsler berättar om hur det är att flyga C-17 Globemaster III. Han har de senste åren tjänstgjort på Heavy Airlift Wing på den ungerska basen Papa.


2015


26 december
Traditionell annadagsträff med Lars Essunger. Årets Fairfordfilm, MAKS 2015 och tre smaskiga tårtor.


22 november


Keld Böll visar bilder och berättar från flygmuseer i USA och från Air Races i Reno.
25 oktober
Jocke Boman, uppvuxen i Grästorp, om arbetet som Gripenpilot och vad som är på gång på F7.


27 september
Sven Scheiderbauer följer upp förra årets succé med mera norsk flyghistoria. Denna gång från pionjärtiden fram till våra dagar.


9 maj
Roger Wallman från Håle-Täng utanför Grästorp var fältflygare i 6 år och har ett otal historier och skrönor uppkallade efter sig. Som inslag i Grästorps kulturvecka blev han intervjuad om sitt flygarliv av en annan känd fältflygare från Håle-Täng, Håkan Brandt. Fullsatt lokal med flygintresserade, kompisar och gamla grannar som fick höra om vad som var sant och vad som blivit skrönor under åren.


26 april
Johan Edlund om Hercules och hjälpflygningarna till Filippinerna 2013.


22 mars
Tema Boeing. Ulf Nylöf, Lars Essunger, Roger Möller och Rune Pettersson berättar om sina favoritflygplan från den berömda amerikanska flygplanstillverkaren. Som bonus visar Göte Bergren sin ritning över det (ännu hemliga) landstället på Gripen E/F.


22 februari
Daniel Karlsson, en av Sveriges bästa flygfotografer, presenterar sin nya fotobok, Flygande Klassiker.


25 januari
Olle Norén, en av grundarna och nu teknisk chef för SwAFHF. Till Ulf Nylöfs fina bilder berättar han allt om veteranflyget på Såtenäs.


2014


26 december
Annandagsträffen där Lars Essunger visar film från årets RIAT Fairford.


23 november
Sven Scheiderbauer om luftstriderna i Norge under andra världskriget.
19 oktober
Per Götell om sina 17.000 timmar i luften. Segel- motor- jordbruks- och trafikflyg bla i Sweair.


28 september
MickeNIS, Micael Nilsson, den siste aktive fältflygaren berättar om sitt 35åriga flygarliv.


17 juni
Extra flygmöte där Lars Essunger berättar om flygshowen ILA Berlin 2014.


13 april
Håkan Brandt återkommer och berättar denna gång om sitt liv med flyget. Sparbankslokalen börjar bli trång och därför är det nu första gången som GEFS har sitt flygmöte i Grästorps fina Kulturhus.


25 mars
GEFS andra besök hos Swedish Air Force Historic Flight på Såtenäs. Ulf Nylöf guidar 25 nöjda medlemmar.


16 mars
Udda uppdrag i Försvarsmakten med Roger Möller och Mats Olsson. Roger och Mats har gjort massor med annorlunda och spännande uppdrag i Flygvapnet och Marinen. Proffsig och fartfylld presentation.


16 februari
Johan Lupander berättar om tyska undervapen under andra världskriget. Ingemar Rössberger om sina helikopterflygningar, dels till norska oljeplattformar, dels uppe i Svalbard.


2 februari
I samarbete med biografen Grästorps Konserthus visade vi flygfilm för 71 personer. På förslag av Arne Sandberg tog vi fram filmen "The Fighting Lady" från 1944. Den spännande dokumentären handlar om hangarfartyget USS Yorktowns första resa i Stilla Havet.


19 januari
Tema Lockheed. Under 15 minuter berättade Ulf Nylöf, Göran Theander, Lars Olausson, Urban Sörme, Roger Möller, Henrik Sahlström, Nico Jansen och Rune Pettersson om var sitt favoritplan av Lockheeds långa produktion. Det gick dock inte att få Lars Essunger att sluta prata förrän efter 45 minuter. Han älskar verkligen SR71!


2013


26 december
Lars Essunger körde sin traditionella annandagsträff med Fairfordfilm och smarrig tårta.


24 november
Pelle Lindquist berättar och visar fina bilder om första delena av sitt flygarliv, flygpojk, Ljungbyhed, Viggen, arméflyget och fallskärmshoppning. En snöstorm gjorde det omöjligt för många att delta men vi får en ny chans att lyssna till Pelle hösten 2020. Då har han lovat att komma till oss och berätta om sina många år som helikopterpilot inom polisflyget.


27 oktober
Björn Kristiansen och Peter Kempe återkommer. Björn berättar om radarn till Viggen, Gripen och Saab 340. Peter om olika flygplan han ägt.


29 september
Stefan Steppen Sonestedt fortsätter förra årets berättelse om sitt flygarliv. Nu blir det mest Hercules och Tiger Moth.


18 september
Ulf Nylöf och Rune Pettersson medverkar i Grästorps kommuns Kulturonsdag under rubriken Flygkultur. Ulf berättar episoder från sitt flygarliv och Rune berättar om lokal flyghistoria. Mer än fullsatt med ca 110 åhörare.


18 juni
Extra flygmöte med Marcus "Mackan" Björkgren som startade sin flygvapenkarriär som Viggenpilot på Såtenäs. Numera är han överste och jobbar i Flygvapenledningen.


14 april.
DC3-tema. Per Svantesson berättar om en amerikansk DC3-pilots upplevelser under andra världskriget. Urban Sörme berättar om hur det är att flyga detta klassiska flygplan. Per Götell om utbildningen till fallskärmsjägare.


24 mars
Gösta Frödeberg om sin tid som mekaniker på Svensk Flygtjänst och som flight engineer på Sterling och Transair.


24 februari
Mats Karlsson om flygandets ädla konst och de plan han spakat, Lansen, Viggen och Superpuma. Det brukar numera komma mellan 40 till 60 personer till våra flygmöten men Mats toppar med 68 st.


20 januari
Alf Ingesson Thoor berättar om sitt långa och spännande flygarliv.


2012


26 december
Lars Essunger ordnar annandagsmöte med tårta, Fairfordfilm och en filmat föredrag av Richard Graham, SR71-pilot.

10 november
Bengt Hermansson berättar om den Heinkel 111 som bärgats från de norska fjällen och som håller på att återuppbyggas i Varberg.


7 november
Tillsammans med Aktiva Seniorer bjöd GEFS in Jan-Olof Nilsson att berätta om de amerikanska flygare som nödlandade i Sverige under andra världskriget. Dessutom berättade Rune Pettersson om de som var baserade på Såtenäs. Vi hade hoppats på 80 deltagare, ordnat 100 biljetter men det kom 125 personer. Stor succé!


21 oktober
Stefan "Steppen" Sonestedt berättar och visar fina bilder från sin tid som Draken och Viggenpilot. Dessutom om sitt nuvarande renoveringsprojekt en Sk11 Steglits.


23 september
Ulf Delbro berättar om Götaverkens flygplansavdelning och dess GV38 varav en fortfarande flyger.


15 april
Anders Mårtensson om Boeing C-17 på Papa Airbase


4 mars
Peter Kempe och Björn Kristiansen visar och berättar om den flyghistoriska tidskriften Kontakt.


22 januari
Johan Lupander återkom och berättade om Brewster Buffalo, likkistan som blev en pärla och Tucson o White Sands, flyg och robotmuseer i öknen.


2011


4 december
Lennart Samuelsson, expert på ryskt flyg, berättar om vad som fanns på andra sidan Östersjön under det kalla kriget.


30 oktober
Ulla Everstål berättar om sitt liv med Flygvapnet, från 20talet och framåt. Sen en legendarisk gripenpilot och roadracingförare, Peter Lidén.


25 september
Anders Hjärp, pilot på F7, berättar om hur det är att flyga Gripen C/D.


15 maj
43 GEFSare gör ett intressant studiebesök hos Swedish Air Force Historic Flight på Såtenäs. Kunniga guider är Henrik Bergman, Ulf Nylöf och Anders Linnér.


10 april
Johan Lupander om Midway- hangarfartygsslaget 1942 och Titan II – interkontinental fjärrobot.


6 mars
Göran Theander om flygarkeologi på Frösön, Ulf Nylöf om en SuperCub-krasch, film från Farnborough 2010 och om en B29, 50 år i Grönlandsisen.


23 januari
Jerker Berg om trikeflygningar i Europa. John Gustav Gudmundsson om Flygmotor från kolv till jetmotorer.


2010


10 december
I samband med julskyltningen i Grästorp ordnar GEFS en modellflygutställning i Sparbankens lokaler. 10 medlemmar ställer ut olika flygplansmodeller, stora och små, gamla och nya. Uno Johansson kör sin flygmotor på torget.


5 december
Henrik Bergman, "Med Hercules i Afghanistan".


17 oktober
Stig-Arne Jacobson om "Sjövägen till F7", bilder och historier från Såtenäs.


26 september
Ulf Nylöf fortsätter med berättelser och bilder från sitt flygarliv.


11 april
Svante Kilén berättar om hur det är att äga, renovera och flyga en SK16.


28 februari
Mats Hallqvist om Volvo Aero och Arianeraketen. Rune Pettersson om Easy Elsie, Lancestern som bombade Tirpitz.


24 januari
Gunilla "med Cuben" Öhrn berättar om sin gula ögonsten och alla de äventyr hon upplevt. Stellan Kågerstig och Göran Theander om hur de gjorde flygdagen 1985 i Trollhättan.


2009


27 december
Första julträffen då Lars Essunger visar och kommenterar filmen från årets RIAT Fairford.


6 december
Christina Zellén, flygledare på F7, Fredrik Zellén om att flyga Gripen och Hercules, Björn Tällström visar flygprylar och bilder från tyska flygmuseer och slutligen film från Antenhaveriet 65 år.


18 oktober
Film Airpower 09 Zeltweg Österrike. Evert Kagerin flyttade sitt föredrag om Lansenrenoveringen till denna dag.


20 september
Ulf Nylöf berättar om sitt flygarliv och förklarar varför Såtenäs är världsalltets medelpunkt.


31 maj
GEFS vårutflykt. Först till Peter Svensson i Norra Härene för att lyssna till hans härliga flygmotorer. Han startar tre olika plus den Antonov2 han har på gården. Sen vidare till Hovby flygplats där Mikael Ivarsson och Stefan Sonestedt visar sina Tiger Moth.


5 april
Evert Kagerin visar bilder från Le Bourget i Paris 1973 då F7 visade Viggen. Evert och Sivert Josefsson visar även en film från den fortsatta Lansenrenoveringen på F7.


8 mars
Marianne och Uno Andersson visar bilder från Reno Airrace, dessutom från flygets 100-årsjubileum i Dayton.


1 februari
Urban Sörme forsätter berättelsen om sitt flygarliv. Annica och Lars Essunger visar film från RAF Cosford England.


2008


7 december
Urban Sörme berättar om Pilot 44 år i luften, bla om jordenruntflygning med Hercules och civilflyg i Transwede och Malmö Aviation.


26 oktober
Hans "Smått" Andersson berättar bla om Herculesflygningar i Afrika. Pelle Ährlund berättar om Lagligt Flygspionage i Ryssland, Open Skies.


21 september
Tema flyget och hembygden. Malena Ivehag Niklasson berättar om Tunnanhaveriet i Främmestad 1958 och om minnescermoni med Tunnanöverflygning. Carl Främgård om första flygplanet i Främmestad som kom redan 1917 från beredskapsförbandet i Vänersborg. Raymond Andersson om flyghistoria och flyghistorier från F7 Såtenäs.


20 april
Anders Linnér berättar ur ett anhörigperspektiv om bärgningen av den DC-3 som sköts ner över Östersjön 1952. Dessutom visar Gustav Danielsson flygbilder från Frankrike, USA och England.


2 mars
F7 informationschef Håkan Brandt berättar och visar film om Gripens introduktion i Sydafrika 1998. Dessutom visar Lars film från MAKS 2007 i Moskva.


13 januari
Evert Kagerin visar film och berättar om renoveringen av en A32 Lansen på Såtenäs. Dessutom visar Essungers film från RIAT 2007 på Fairford.


2007


18 november
GEFS första inbjudna föredragshållare blir Magnus Kjällström som berättar om Krigsflygfält nr 5 Badene.


28 maj
GEFS första utflykt går till Svalehult Åsaka där Åke Söderberg visar och berättar. Den 30 oktober 1944 havererar och exploderar en amerikansk B17 i skogen. Efter lite letande hittar systrarna Essunger flygplansdelar under mossan.


15 april
Göran Theander och Leif Guilotte visar bilder och filmer från US Air Force Museum,
bla med P51 Mustang.


18 februari
Återigen visar Annica och Lars bilder och filmer från Såtenäs, Duxford, Fairford och Farnborough 7 januari
Rune Pettersson ordnar flygträff i Åse Viste Sparbank i Grästorp. Annica och Lars Essunger visar bilder och filmer från Såtenäs och Fairford. Sju deltgare. Med glimten i ögat kallar vi oss Grästorp Essunga Flyghistoriska Sällskap fast vi är långt ifrån så stora som originalet, Östergötlands Flyghistoriska Sällskap.


2006


26 november
Lars Essunger ordnar bussresa till Aeroseum. Flera som senare ska bli aktiva i GEFS lär känna varandra. På den efterföljande middagen och under bussresan hem bestämmer vi att träffas igen för att titta på flygbilder och flygfilmer.